Home

Achtergrond

Samenwerking overheden moet beter

Er is een betere samenwerking vereist tussen de verschillende ministeries en de lagere overheden op het gebied van verkeersontwikkeling en stedenbouwkunde.

Dit heeft directe invloed op de kwaliteit van de leefomgeving van de burger. Dat stelt de Raad voor Verkeer en Waterstaat (RWW) maandag in een advies aan de minister van Verkeer en Waterstaat.

Door verkeerskundigen en stedenbouwkundigen al vroeg te betrekken in de ontwerpfase kan de kwaliteit van de leefomgeving worden verbeterd, aldus het rapport Beter is sneller.

Verkeer en Waterstaat heeft samen met het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een belangrijke rol in het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving. In de praktijk blijkt het lastig om tot een integrale aanpak te komen, omdat ministeries en lokale overheden andere afwegingen maken, zo wordt in het rapport gesteld.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.