Home

Achtergrond 14 reacties

Rutte: LNV is verkapt milieuministerie

De VVD wil af van het ministerie van LNV. Dat heeft VVD-leider Mark Rutte vanmiddag gezegd in een gesprek met de landbouwpers.

"Wat heeft de agrarische sector nu aan de L van LNV?", aldus Rutte, die het gesprek samen voerde met zijn fractiegenoot en landbouwwoordvoerster Janneke Snijder-Hazelhoff.

In het verkiezingsprogramma van de VVD staat dat het aantal ministeries moet worden verminderd. Rutte bevestigt dat dit betekent dat LNV wordt opgedoekt en met Economische Zaken wordt samengevoegd met een nieuw ministerie voor Ondernemerschap.

Volgens Rutte zijn boeren zelf ook heel erg moe van LNV, omdat het heel erg veel bureaucratie veroorzaakt. Hij heeft dat geconstateerd in groepsbijeenkomsten met boeren die hij en Snijder de afgelopen tijd op 3 plaatsen in het land hebben bijgewoond.

Het huidige ministerie heeft de landbouw en de boeren volgens Rutte niets meer te bieden. "Het is een verkapt milieuministerie, een dépendance van Vrom. Het wordt hoog tijd dat een rechtser en liberaler ministerie zich over de agrarische ondernemers ontfermt."

Rutte vindt het belangrijk dat groen onderwijs wel onder het nieuwe ministerie valt. Hij wilde niet zeggen of de VVD dat ministerie claimt als de partij betrokken wordt bij een nieuwe regering na de verkiezingen.

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  melkboer

  Een goede zaak lijkt mij!
  Punt is niet dat de minister van landbouw weg moet maar het ministerie want wees eerlijk; wat heeft een minister van welke politieke kleur dan ook in te brengen op een ministerie met allemaal linkse ambtenaren?
  Nee dan liever naar Economische Zaken want daar werken tenminste ambtenaren die kunnen rekenen!
  En ambtenaren die kunnen rekenen die zijn vaak niet links!!!!!!!!
  Over de generieke korting door toenmalig minister v Aartsen kan ik dit nog zeggen.
  Als de sector destijds zelf de oplossingen had aangedragen dan was het niet gebeurt maar de varkenshouders konden het toen niet eens worden.....
  Ze waren toen drukker met de poppetjes van LTO en NVV, en als je zelf niet beslist over een probleem dan wordt er voor je beslist!!

 • no-profile-image

  gerard

  LNV opheffen is inderdaad een hele goede zaak. VVD stemmen worden we als boeren niet veel beter van, lijkt mij dus niet zo'n goede optie.

 • no-profile-image

  De 15 procent van Kees de Jager

  In de Nieuwe Oogst is te lezen wat het gaat opleveren. De zeer schone brandstof LPG (bij de CO2-meting slaat de naald niet eens uit tijdens de APK) gaat per 1 januari 2011 maar liefst 15 eurocent méér accijnzen opleveren per liter. De pompprijs is op dit moment 50 eurocent. Dat is alleen al aan accijns een verhoging van 30 procent.
  De ZLTO becijfert dat daarmee ook de propaangas duurder gaat worden en voor een niet op aardgas aangesloten bedrijf dat ca. € 11.000 gaat kosten.
  Nu vraag je je af wat nu de waarde van het milieubeleid is, als de schoonste brandstof met 30% meer belast moet gaan worden. U ziet het ook al, ook al geeft de koe niet meer melk, ze wordt nog verder uitgemolken.
  Het voorgaande toont maar weer aan dat het milieubeleid een kapstok is om meer belastingen te kunnen heffen. Al dan niet onderbouwd met argumenten.
  Zeg maar nee tegen LPG en biogas een vooral ja tegen aardgas als brandstof voor auto's en verwarming dan is de staatskas de winnende. En de politici kunnen gewoon doorbetaald worden alsook de veroorzakers van de € 80 miljard staatschuld. Komt u dan niet meer toe aan autorijden én eten, dan kun je alsnog te voet naar de voedselbank.

 • no-profile-image

  Rode Tomaat

  De VVD is voor globalisering. DAT heeft heel grote gevolgen voor de land en tuinbouw. Ik vraag mij af of we echt wel geholpen zijn met deze club.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Nou nou, dat is stoere taal zeg! Maar het is natuurlijk wel een politicus en het is verkiezingstijd....Ik heb de afgelopen jaren ook niet zoveel gemerkt van de betrokkenheid van Rutte bij de agrarische sector. En Janneke Snijder zal het vast goed bedoelen, maar doet ook niets als volksvertegenwoordiger als ze iets wezenlijks aangereikt krijgt. Tot slot nog dit: het onderbrengen van de agr. sector is JUIST een goede kans om het groene onderwijs onder te brengen bij het min. van onderwijs, waar het hoort. Dan wordt Wageningen (misschien) eindelijk eens onafhankelijk. Opheffen is nog beter.

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Helaas beste Graaicultuur, blijft het wél alleen bij praten. Die ballen moet je er zelf maar even bij denken.

 • no-profile-image

  koeienboer

  Voorop gesteld moet ik zeggen dat n.m.m. de VVD en de landbouwpolitiek van huis uit elkaar niet liggen. Immers in Nederland ligt de kostprijs per eenheid product te hoog. De concurentie met het buitenland en zeker op de wereldmarkt is dan zonder ondersteuning onmogelijk. De VVD is hier wars van, ook omdat men de nevenfuncties van de boerenwereld niet op waarde schat.
  Ik stem wél VVD omdat ik denk dat het landsbelang dat eist en daarmee de economie gezond blijft, hetgeen ook de agrarische markt(en) weer ten goede komt.

 • no-profile-image

  Han

  Heel het land dacht dat LNV staat voor Landbouw Natuur en Voedsel(veiligheid). Mis de laatste jaren stat het voor >Laat Natuur Voor <(gaan) Het zij zo maar dan landbouw bij EZ boeren hebben zich reeds moeten melden bij de KvK in hun provincie en dus bij EZ aangemeld als ondernemer.

 • no-profile-image

  Hans

  ja mark ben ik mee eens.
  mijn stem heb je nog niet,ik ben de generieke korting van 25% van de varkensrechten nog niet vergeten.
  ook dat was de vvd,onder de toenmalige minister van landbouw van aartsen,dezelfde partij die nu zegt beter te zijn voor de agrarische sector.
  EERST ZIEN DAN GELOVEN

 • no-profile-image

  Kritische Lezer

  Moet natuurlijk zijn: het onderbrengen van de agrarische sector bij EZ.

 • no-profile-image

  Het gelijkheidsbeginsel

  Zijn mond zal taartjes eten. Dan even terug naar het ondernemerschap. Wat is de ondernemende waarde van de mensen in de Raden van Bestuur van banken, verzekeraars als ze Bijstandskapitaal nodig hebben om hun onderneming niet failliet te laten gaan? Het zijn mensen in loondienst en die hollen met hun giga salarissen hun werkgever (het bedrijf) uit. De winsten kelderden door de kredietcrisis en hadden sneller hersteld kunnen worden als de salarissen drastisch naar beneden waren bijgesteld. Nee, dat gebeurt niet. De malus is niet voor de financiële sector. En daarmee zijn ze géén échte ondernemers, deze loontrekkenden. Nu praten die banken ons allemaal een probleem aan. Je krijgt geen krediet, omdat je niet een goed bedrijfsplan hebt. Nee, de banken kunnen geen of onvoldoende een beroep doen op de kapitaalmarkt om kapitaal aan te trekken. Ondanks dat de spaarrente bewust laag wordt gehouden én ondanks dat de rentemarge groter is dan voorheen. De winsten van de banken nemen fors toe, maar hadden met een tering naar de nering zetten van de giga salarissen, veel forser toe kunnen nemen. En dan konden ze ook kapitaal aantrekken. Nu is dat niet zo. En waarom zouden aandeelhouders kapitaal bij de banken brengen? Ze ontvangen geen dividend, de rente is te laag en bovendien loop je een financieel risico dat je het onderbrengt bij een failliete boedel. Om van koersstijging maar niet te spreken. Nee, het roer moet drastisch om bij de bankverzekeraar. Na 20 jaar ongebreidelde stijging is het tijd voor een drastische verlaging van de salarissen in deze sector. En als we dan toch over salarisverlaging hebben. Ook die van het management in andere sectoren en de politiek moet flink neerwaarts worden bijgesteld. En de andere sectoren kunnen zijn: onderwijs, zorg, woningbouwcoöperaties, waterschappen, energiebedrijven etc....
  Vraag maar aan een zelfstandig ondernemer hoeveel inkomen hij de laatste jaren heeft ingeleverd. Althans als hij of zij nog ondernemer is.
  Of vraag het maar aan de mensen die ontslagen zijn de laatste 3 jaren hoeveel zij hebben ingeleverd en al dan niet hun huis dientengevolge hebben moeten verkopen of hun bedrijf hebben moeten stoppen.
  Nee politiek en management in de financiële sector doen alsof hun neus bloed. Maar daadkrachtig optreden om in hun eigen vlees te snijden is er niet bij.
  Zo hebben de verkiezingen geen zin in Nederland. Ze lopen met een grote boog om de hete brij heen: Dat wat op beloningsgebied in 20 jaar is scheef gegroeid moet drastisch worden afgebroken. Zoals de politiek nu bezig is gaat de tweedeling in de maatschappij woekerend verder.

 • no-profile-image

  Thijs

  Nou VVD, je slaat de spijker op zijn kop. Maar ook eens over die 25% korting van de varkens rechten. Dit had nooit zonder vergoeding mogen gebeuren!! Bij ontwikkeling hoort sanering, dit moet op een sosiaal veranrtwoordemanier gebeuren. Als al dat geld wat voor de neus van landbouw gejat is en in natuur gestopt is voor de ontwikkelingen en saneringen had gestopt had de sector er veel beter voor gestaan ! Wil je crisis of wil je een gezonde en sosiale economie?

 • no-profile-image

  spotvogel

  Zélfs een politicus heeft grenzen in acht te nemen. Zo niet kennelijk Rutte, die immers al eens achteloos PvdA voor VVD verruilde omdat hij daar méér gewin van voorzag. Verstandige landgenoten, het zijn weer droge en neerslagloze tijden. Laat dus die aatskwal Rutte eens flink in het stof bijten!

 • no-profile-image

  Laat de graaicultuur verdwijnen en alles komt goed

  Met dank aan Pieter Winsemius. De ellende begon in 1983.
  En wat heeft het opgeleverd: 100.000 agrarische bedrijfssluitingen.
  Een torenhoge staatsschuld en jaarlijks van de honger stervende dieren in de Oostvaardersplassen.
  Een vijfde overheid waar je geen rechte voor mee kunt ploegen en die bestaat uit hobbyïsten die het belastinggeld verbrassen aan de gekste ideeën die ze hebben over natuur in Nederland.
  Eindelijk is er een politicus die beseft dat deze vijfde overheid opgedoekt moet worden. Al het geld had al vanaf 1983 bij de boer terecht moeten komen. De stoffeerder van het platteland.
  Gemeten naar de staatsschuld kun je zeggen: Nu Nederland naar de ramsj is, worden de politici eindelijk wakker. Het nuchtere financiële verstand begint het eindelijk te winnen van de verspillers.
  Hopelijk worden de politici ook beloond voor hun wanbeleid sinds 1983 en durft Rutte een korting op de salarissen door te voeren voor én politici én ambtenaren. Dan laat hij het niet alleen bij praten maar toont hij ook BALLEN. En dat willen we zien om te beginnen bij het WK voetballen, waarna het kan worden doorgetrokken in een gedegen kabinetsbeleid, waarin graaiers de lasten dragen van de verhoogde staatsschuld.

Laad alle reacties (10)

Of registreer je om te kunnen reageren.