Home

Achtergrond 162 x bekeken

Rekenkamer: meer toezicht nodig bij uitgaven

Het ministerie van LNV heeft te weinig zicht op hoe de provincies het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) besteden.

Dat stelt de Algemene Rekenkamer in een rapport over het LNV-jaarverslag over 2009.

Het ministerie kan volgens de Rekenkamer niet vaststellen aan welk van de (vier) beleidsdoelen het geld wordt uitgegeven, bijvoorbeeld aan natuur of recreatie. De Rekenkamer adviseert om hierover aanvullende afspraken te maken met de provincies.Sinds 2007 heeft de rijksoverheid een aanzienlijk deel van de uitvoering van het plattelandsbeleid neergelegd bij de provincies. Die krijgen daarvoor een rijksbijdrage van 3,2 miljard euro in de periode 2007-2013. Provincies hebben in dit meerjarenprogramma enige ruimte in de besteding van de gelden, zowel naar doel als in de tijd. Dit moet zorgen voor meer maatwerk. In 2009 ontvingen de provincies een ILG-bijdrage van 430 miljoen euro.

De Rekenkamer is in grote lijnen tevreden over het financieel beheer door LNV. Als minpuntje merkt ze aan dat enkele opdrachten door de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) niet Europees waren aanbesteed. Ook heeft het ministerie te weinig toegezien op de besteding van wachtgelden, die zijn uitbetaald aan voormalig medewerkers van geprivatiseerde LNV-onderdelen.

Ook concludeert de Rekenkamer dat provincies, gemeenten en waterschappen nog niet goed controleren of boeren voldoen aan de randvoorwaarden om in aanmerking te komen voor EU-inkomenstoeslagen. Minister Gerda Verburg zegt in een reactie de controles te zullen verbeteren.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.