Home

Achtergrond

Regels belemmeren innovatie

Regelgeving belemmert innovaties voor een schone en zuinige agrarische sector.

Dat blijkt uit een verkenning naar duurzame energieproductie op landbouwbedrijven, uitgevoerd door Acrres van Wageningen UR en het Energieonderzoek Centrum Nederland. Het beleid van verschillende ministeries is ook onvoldoende samenhangend om duurzame ontwikkelingen te stimuleren.

Volgens de onderzoekers biedt biomassa de meeste kansen voor duurzame energievoorziening in de landbouw, vooral omdat de sector dit zelf produceert. Zij stellen dat ondernemers baat hebben bij beleid waarin het gebruik van duurzame energie wordt gestimuleerd. Er moet ruimte zijn voor innovatieve opties, zoals de opwerking van vergiste mest, de centrale opwerking van groen gas, het gebruik van ruw gas en bioraffinage.

Zonder praktijkproeven komen dergelijke innovaties nooit van de grond, maar binnen de huidige regels zijn die experimenten moeilijk te realiseren. Aanpassing van regels moet niet alleen lokaal, of provinciaal geregeld worden. Voor de opwerking van digestaat is ook in Brussel aanpassing van regels nodig.

In het rapport staat dat opties waarbij lokale kringlopen worden gesloten, positieve effecten hebben. "Dit geldt bijvoorbeeld voor vergisting van mest zonder cosubstraat en de opwerking van digestaat tot kunstmestvervanger. Het zou goed zijn als dergelijke positieve bijeffecten ook beleidsmatig worden onderkend en ondersteund. Dit vereist goede samenhang in beleid tussen de ministeries van Economische Zaken, Vrom en LNV."

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.