Home

Achtergrond 214 x bekeken

Rechtstreeks heffen kost veel

Een PVV-heffing rechtstreeks op bedrijfsniveau in de primaire varkenssector leidt tot een kostenverhoging voor het productschap van ongeveer 130.000 euro per jaar.

Dat blijkt uit een analyse van het productschap van de mogelijkheden voor zo’n heffing. De analyse is besproken tijdens de vergadering van de Commissie Varkenshouderij van het productschap.

De kostenverhoging ontstaat doordat het aantal heffingspunten omhoog gaat van 300 naar ongeveer 10.000. Momenteel int het PVV de heffingen via de slachterijen en de varkens- en biggenexporteurs. Er zijn zo’n 10.000 primaire bedrijven waar het PVV in de nieuwe systematiek zou moeten heffen. Dat aantal is overigens nog niet zeker. Er zijn vrij veel varkenshouders met meerdere UBN-nummers. Het PVV schat dat er in ieder geval 7.000 heffingspunten overblijven. Ook dan is de kostenverhoging rond de 90.000 euro.

Het PVV verwacht bovendien dat vooral in de eerste jaren veel meer bezwaren worden ingediend tegen de heffing. Het PVV verwijst naar de schapen- en geitensector waar eerder ook is overgestapt op een heffing op bedrijfsniveau. Het PVV verwacht dat ook van dit effect een kostenstijging uit zal gaan van rond de 300.000 euro.

Een rechtstreekse heffing op bedrijfsniveau heeft wel als voordeel dat de heffing wordt neergelegd bij de schakel waar deze voor is bedoeld. Ook kan het op die manier voor de individuele varkenshouders duidelijker worden waar hij voor betaalt.

Voordat het PVV deze heffingensystematiek doorvoert moet een nieuwe verordening worden gemaakt die eerst nationaal en vervolgens ook in Brussel moet worden goedgekeurd.

Of registreer je om te kunnen reageren.