Home

Achtergrond

RIVM: strengere eisen vergister

Het veiligheidsbeleid voor vergistingsinstallaties, waar biogas wordt geproduceerd, moet worden aangescherpt.

Dit wordt geconcludeerd in een onderzoeksrapport dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) samen met ingenieursbureau DHV heeft gemaakt in opdracht van het ministerie van Vrom.

De onderzoekers maken zich vooral zorgen over het risico dat het giftige zwavelwaterstof kan vormen als gevolg van een verkeerd lopend vergistingsproces. Dit risico in combinatie met de trend dat steeds grotere installaties worden neergezet, maken het gevaar van een groot ongeval denkbaar.

Volgens het RIVM komen er steeds meer installaties met een tijdelijke opslagcapaciteit van 4.000 tot 5.000 kuub biogas. Daarmee vallen deze installaties binnen de grenzen van het Besluit Risico’s Zware Ongevallen en het Besluit externe veiligheid inrichtingen. Dat betekent dat deze vergisters aan strengere inrichtingseisen moeten voldoen, met andere afstanden tot bebouwing en andere veiligheidsvoorschriften.

Het RIVM beveelt daarom ook aan dat eigenaren/beheerders van agrarische biogasinstallaties moeten voldoen aan extra opleidingseisen. Die betere scholing is nodig om beter te kunnen omgaan met de vergister en ook de risico’s die zo’n installatie met zich meebrengt beter te kunnen inschatten en overzien. Daarnaast is het volgens de onderzoekers nodig dat er een centraal document komt met daarin alle voorschriften voor de bouw en het beheer van grootschalige biogasinstallaties. Nu is die kennis erg verspreid en niet zodanig voor het grijpen dat iedereen er ook echt mee kan werken.

Het onderzoek naar de veiligheid van de biogasinstallaties is in gang gezet naar aanleiding van een inventarisatie van het aantal installaties door de Vrom-inspectie in 2008. Geschat werd dat er zo’n 70 agrarische vergisters zouden worden gebouwd. Het bleken er minstens 180 te zijn en hun aantal groeit nog steeds.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.