Home

Achtergrond 5 reacties

Q-koorts is niet alleen een zaak van geitenbedrijven

Alles klopte voor de Q-koorts-explosie in Zuid-Nederland: de geiten, de omgeving, het weer, de hoge fijnstofconcentratie en de mensen.

Het feit dat daar grote geitenbedrijven zitten is niet de enige oorzaak, betoogt geitenhouder Klaas Sjoerd Meekma. En de laatste weken loopt het aantal humane besmettingen in het gebied weer sterk terug.

Verbazing alom was er over het grote aantal Q-koortsbesmettingen in Zuid-Nederland. Al snel was de link gelegd naar de grote melkgeitenbedrijven in de regio. De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) had al in 2005 bij zowel het ministerie van Landbouw (LNV) als Volksgezondheid (VWS) melding gemaakt van abortusgolven op twee geitenbedrijven veroorzaakt door Q-koorts en gewaarschuwd voor de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid. Er werd enkele keren over vergaderd, maar de ministeries namen geen maatregelen.

Dat de Q-koorts vanaf 2007, maar met name in 2008 en 2009, zich op deze schaal in ons land zou manifesteren had niemand voorzien. De Nederlandse uitbraak wordt met inmiddels tegen de vierduizend humane besmettingen de grootste ter wereld genoemd, maar of dat ook werkelijk zo is, is de vraag. Q-koorts komt wereldwijd voor en is waarschijnlijk nergens zo intensief onderzocht als de laatste jaren in ons land. In landen met wellicht nog meer Q-koorts als Nederland lijkt het probleem voor de volksgezondheid echter kleiner, omdat de bevolking een veel betere afweer heeft. Net als veehouders en dierenartsen in ons land.

De grootste geitenbedrijven ter wereld bevinden zich in Zuid-Nederland. Dat kan geen toeval zijn, meenden verschillende deskundigen. En de tegenstanders van megastallen en de intensieve veehouderij grepen het gretig aan als bewijs dat grootschalige veehouderij gevaarlijk is.

Toch zijn er meer – mogelijk net zo belangrijke – factoren die de Nederlandse Q-koorts-uitbraak hebben gefaciliteerd. Zoals het feit dat de afweer tegen Q-koorts onder de Nederlandse bevolking in veertig jaar tijd enorm is teruggelopen en de zeldzaam gunstige omstandigheden voor verspreiding in het Zuidoosten.

De nieuwste cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) wijzen op een spectaculaire trendbreuk voor de Q-koorts-epidemie. Het aantal meldingen van nieuwe patiënten de laatste bedraagt slechts vijftien tegenover 382 in dezelfde periode vorig jaar. Er zullen de komende weken ongetwijfeld nog nieuwe infecties worden gevonden, maar de trend is onmiskenbaar. En dat in een periode waarin de weersomstandigheden opnieuw heel gunstig zijn geweest voor verspreiding van de Coxiella.

Minstens zo opvallend is dat de nieuwe meldingen in deze drie weken op één na allemaal van buiten het epicentrum van de Q-koorts in Brabant komen. In het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch, waar de bulk van de Brabantse bloedmonsters met de PCR-test wordt gecontroleerd op nieuwe besmettingen is de afgelopen weken slechts één nieuwe infectie aangetoond "bij iemand die intensief contact met lammetjes had."

De discussie over waaraan de sterke daling in het aantal nieuwe infecties is te danken is al begonnen. Dankzij de ruimingen, zullen de deskundigen die de ministers geadviseerd hebben geneigd zijn te zeggen. Dankzij de vaccinaties, zullen de veterinairen daar tegenin brengen. En de dierenartsen hebben enkele troefkaarten achter de hand.

Nieuw epidemiologisch bewijs pleit voor de vaccinaties. In het gehele land zijn vanaf december drachtige geiten geruimd, maar slechts in het zwaarst getroffen gebied in Noord-Brabant en een klein deel van de aangrenzende provincies zijn alle geiten op de bedrijven ingeënt met het Franse Q-koorts-vaccin Coxevac. Daarbuiten is wel sporadisch op wat geitenbedrijven gevaccineerd, maar door gebrek aan vaccin konden in 2009 alleen in het bekende gebied in een flinke straal rondom Uden alle geiten worden ingeënt. Dit wijst erop dat de vaccinaties meer hebben bijgedragen dan de ruimingen.

De gunstige ontwikkeling in het aantal humane Q-koortsinfecties in 2010 zou overigens niet alleen het gevolg kunnen zijn van minder Coxiella-uitstoot, maar ook van nieuwe immuniteitsopbouw tegen Coxiella-infecties.

Klaas Sjoerd Meekma is melkgeitenhouder en -fokker in het Friese Deinum

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  geruimd

  Klaas Sloerd als iedereen nu eens zo nuchter en met gewoon logisch verstand er na de feiten zouden kijken zoals die er nu allemaal al liggen en zo als jij dat doet dan is Q koorts al lang geen groot probleem meer. En dan kan de politiek zich eens een keer nuttig maken met andere zaken die ook van levens belang zijn!

 • no-profile-image

  Man van geitenhoudster uit Brabant

  Beste Klaas Sjoerd.

  Voor dit artikel geef ik je een DIKKE TIEN.

 • no-profile-image

  TFWC

  Waarom is niet al jaren geleden gevaccineerd en de ontwikkeling van de epidemie eerder in kaart gebracht? Dit had wellicht 45.000 geiten gered en heel veel mensen die vreselijke ziekte voorkomen. Daarom ga ik op de Partij voor de Dieren stemmen! Die hadden al jaren geleden hier voor gewaarschuwd en om maatregelen gevraagd.

 • no-profile-image

  Jan

  Waarom heeft de geitensector deze analyse niet 5 jaar geleden uitgevoerd en toen de benodigde maatregelen (vaccinatie) genomen?

 • no-profile-image

  LTO-Hater

  Klaas Sjoerd, jij zou de nieuwe minister van landbouw moeten worden!

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.