Home

Achtergrond

Opnieuw Salmonella gallinarum

Op een leghennenbedrijf in Ede is een besmetting met de Salmonella gallinarum-bacterie vastgesteld.

Dat heeft ertoe geleid dat het Productschap Pluimvee en Eieren een gebied met een straal van 3 kilometer rond het bedrijf heeft aangewezen waarbinnen pluimvee niet meer buiten mag lopen.

De ophokplicht duurt in principe 12 weken en geldt niet voor biologische bedrijven. In het gebied met een ophokverplichting liggen 1 broederij, 3 handelsbedrijven, 5 opfokbedrijven, 1 vleeskuikenbedrijf en 39 legbedrijven. Enkele weken geleden werd ook een besmetting met deze bacterie vastgesteld op een bedrijf in Lunteren. De beide gebieden waar een ophokplicht geldt overlappen elkaar gedeeltelijk.

Of registreer je om te kunnen reageren.