Home

Achtergrond 254 x bekeken

Ook bij biomelk regeert markt

Ontkoppeling van de biomelkprijs is prima. Het prijseffect zal minimaal zijn.

In de biologische zuivelketen, met name bij de boeren, klinkt steeds luider de roep om een melkprijs die onafhankelijk is van die voor gangbare melk. De huidige systematiek van een enigszins vaste plus op de gangbare melkprijs zou geen recht doen aan de biosector. Het komt er op neer dat de plus te klein is en dat het als onrechtvaardig wordt ervaren dat de biosector ondanks zijn regionale afzet toch wordt opgezadeld met de grillen van de wereldmarkt.

Met het aflopen van de melkquotering in 2015 moet gelijk maar de biomelkprijs worden afgekoppeld, moeten biomelkveehouders worden ondergebracht in één grote coöperatie en moet de melkprijs worden bepaald op een stabiele 55 cent. De biologische sector moet een vuist maken, want zo kan het niet langer, vindt de voorzitter van Eko Holland Melk op Maat.

Het is een mooi voornemen om te gaan werken aan een melkprijs op dat niveau. En er is ook alles voor te zeggen om de eerste stappen te zetten voor loskoppeling van de biomelkprijs van de gangbare. Maar of het een eerste stap is naar een paradijselijke, want stabiele en kostendekkende, melkprijs van 55 cent per kilo is maar zeer de vraag.

Zo onderscheidend is biologische melk nu ook weer niet. Zeker is de productiewijze op onderdelen principieel verschillend van die van gewone melk, maar uiteindelijk zijn in de winkel de verschillen klein. Alle melk is wit, alle melk is gezond, ook gangbare koeien lopen in de wei en ook pakken met gangbare melk zien er goed uit. (Soms zelfs beter. Op biomelkpakken ontbreekt de uiterst praktische plastic schroefdop.) De voortdurende inspanningen om alle melk zo authentiek en gezond mogelijk neer te zetten, bemoeilijken de profilering van biomelk behoorlijk.

Argumenten om loskoppeling te bepleiten zijn er. De veronderstelling echter dat daarna de biomelksector zich zal kunnen onttrekken aan de tucht van de aanbod- en afzetmarkt is misplaatst.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.