Home

Achtergrond 23 reacties

Nieuwe combinaties - op zoek naar het kantelpunt (3)

Rabobank maakte onlangs duidelijk dat varken en kip het in ons land moeilijk gaan krijgen. De honderd hoogleraren die Roos Vonk een feitelijk rammelend stuk over de productie van vlees in Nederland liet ondertekenen, deden dat niet omdat ze het eens waren met al haar ‘feiten’, maar om een signaal af te geven.

Stembepalend niet-boeren Nederland is definitief om. Dit land wil niet meer dat het voor 5 en meer Nederlanden onder de prijs aan eten maakt en met de shit blijft zitten. Daarom tekenden de hoogleraren. Verzet op details heeft geen zin.
In plantaardig is de situatie minder scherp maar niet wezenlijk anders. Nederland wil weer natuur, geen monocultuur en landschapsvervuiling.
Het idee heeft zich gevestigd dat het land te klein is, de grond te duur en de buren maar voor hun eigen kostje moeten zorgen. Tegen die achtergrond, begint Rabobank zich te realiseren dat die grote Nederlandse boeren- en tuindersportefeuille razendsnel risicovol is geworden. In de kapitaalintensieve maar asset-arme tuinbouw heeft de bank bovendien kunnen ervaren hoe onverbiddelijk markten werken als niemand ze reguleert. Boeren mogen dan een beter onderpand hebben, maar zijn naar winstcapaciteit en risico nauwelijks kredietwaardiger. Die gedachte is aan het doordringen. Vanuit het Westland beginnen de bankiers de toekomst anders en scherper te zien dan nog geen jaar geleden.

"Scherpe analyse, maar wat kán ik er als individuele boer mee?", vroeg Annechien ten Have naar aanleiding van het tweede stukje. "Je levert aan iemand die de stap naar de consument doet." Gelijk heeft ze. De boer produceert, zo goed en goedkoop mogelijk, en volgens de normen. Als het product klaar is, moet van het erf en hoop je dat de marktprijs niet al te gek laag is. Dát is standaard grootboerenmarketing.
Meneer de Boer is goed in de P van Product en het snijden in productiekosten. Die van Promotie, Prijs en Plaats zijn nooit zijn ding geweest. En nou moet hij opeens met zijn lean & mean productiebedrijfje all round Unilever inhalen, met zijn alleen al honderden professionals in marketing? De individuele boer is wel wijzer en ploegt daarom maar voort.

Hij weet niet waar hij heen moet en krijgt daarom de kans niet om partners te zoeken voor de drie andere P’s. Het platform ontbreekt. Herman Kemper, Willem & Drees en Gijs, Marqt en VersDirect zijn nog te klein, piep of niche om te overtuigen. Wie zal het redden? Er zijn bovendien robuuste niet-niche voorbeelden nodig. Er is nu een Rondeel, maar waar zijn de Varkansen-stallen? Er wordt gedroomd van Agroparken en het Nieuwe Gemengd Bedrijf. Wie zet ze op, samen met publiek, en hoe gaan ze hun marketing organiseren? Niemand die het weet; het zweeft. Waar is die nieuwe Beemster in geweldig rauwmelks voor de export? Er zijn nieuwe technologieën voor de verwerking van vers. Er is een groeiende behoefte onder het publiek aan inzicht in het wie, wat, waar en hoe achter een product. Spring erin. De supers zijn kwetsbaar in hun sterk op margemaker vers leunende businessmodel. Dat is een kans voor een nieuw kanaal dat een nieuwe dynamiek in vers kan brengen, zonder de ballast van "houdbaar' dat ook de super nekt. Faciliteer het en elimineer de bottlenecks.
Hoogste tijd voor een door bank, koepels en overheid gefinancierd open innovatiebeleid dat gericht is op het laten ontstaan en faciliteren nieuwe combinaties samen met het ongeïnformeerde maar zeer geïnteresseerde publiek, met daaronder nieuwe en andere ondernemers in food. Als we begrijpen dat zo’n experiment moet, hebben we het kantelpunt te pakken.

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Marwin Dekkers

  Beste heer Veerman, wellicht ten overvloede maar het eerste experiment is dus al gestart en verloopt boven verwachting goed: www.vershuys.com.

 • no-profile-image

  boer harms

  De intensieve veehouderij maakt in NL momenteel een razendsnelle ontwikkeling door, met alle hierbij behorende veranderingen. Veranderingen leiden tot onzekerheid bij de boeren, maar vooral ook de periferie.
  Als agrarische ondernemers moeten we oppassen dat we ons niet allerlei problemen aan laten praten, want ik denk zelf dat er met (intensieve) veehouderij nog steeds een goede boterham valt te verdienen in NL.
  Net als de eerder (in Foodlog) geïntervieuwde Martin Houben geloof ik niet in niches (dit is slechts een oplossing voor enkelen). De consument bepaalt wat ik produceer; en dit probeer ik tegen de scherpste kostprijs. Natuurlijk heeft Han gelijk dat dit in andere (buiten NL) gebieden voor een nog scherpere prijs kan, maar er bestaat ook nog zoiets als
  sociale gebondenheid.......
  Ik durf te stellen dat we datgene wat gevraagd wordt, beter kunnen produceren als wie dan ook, mits de productieomstandigheden gelijk worden gesteld:
  1. Welzijnsvriendelijk ==> prima maar dan in heel Europa gelijk. Ik ben zeugenhouder maar wat mij betreft wordt
  castratie morgen in Europa verboden
  2. Mileuvriendelijk ==> prima, wat is mileuvriendelijk:
  A. Wij reduceren reeds > 70% van NH3- emissie
  B. We plaatsen momenteel biol. luchtwassers m.a.g. dat 90% van geur wordt gereduceeerd..
  C. Wellicht is het belangrijker te kijken naar CO2-emissie en te denken in termen als kg CO2 productie / kg eiwit:
  vb. Argentijns rundvlees 110 kg CO2
  Intensieve roodvleesprod. 55 kg CO2
  Melk (10 liter/dg) 30 kg CO2 / kg RE
  Melk (40 liter/dg) 15 kg CO2
  Vark.vlees (500 gram groei/dg) 18kg
  Vark.vlees (900 gram groei/dg) 10kg
  Kipvlees 5kg CO2 / kg eiwit
  Dit overziende doen we het in de intensieve veehouderij ook beter dan wie ook
  D. Soya- verbruik
  Wij gebruiken op ons bedrijf alleen nog soya in het biggenvoer. Al het andere voer haalt het eiwit uit reststromen van de voedingsmiddelenindustrie:
  grainpro, kaaswei, visafval, retourzuivel, zonnebloemmeel en palmpitschilfers.....

  Natuurlijk ben ik me ervan bewust dat bovenstaande niet voor alle varkenshouders mogelijk is. Maar om maatschappelijk verantwoord te produceren is schaalvergroting een MUST. Onder de 1000 zeugen is het niet mogelijk (lees betaalbaar) om met geringe NH3-emissie, vrijwel geurloos en "soya-arm" te produceren.


  Het enige echte probleem waar de intensieve veehouderij mee te maken heeft, is een PR-probleem. We zijn namelijk niet in staat om onze "successen"voor het voetlicht te brengen en zijn bovendien opgezadeld met belangenbehartigers welke vaak niet gehinderd worden door welke vorm van kennis dan ook.... en drukker zijn met elkaar (zie tegenstellingen LTO/NVV) als met onze belangen.

  Misschien moet de intensieve veehouderij wel beter kijken naar clubs als Wakker Dier en de achterban van Marianne Thieme (daar kunnen we echt van leren......) en een soort denktank oprichten waarin wetenschappers, PR-deskundigen, politici, productschappen en ondernemers participeren.

  Als ondernemer zie ik het heel simpel:
  ik produceer datgene wat gevraagd wordt en ik probeer dat "beter" te doen dan wie ook.....

 • no-profile-image

  Sybren

  @ Boer Harms. Je hebt misschien wel een punt, de consument bepaalt wat je produceert en stelt daartegen ook steeds meer eisen, maar om maar meer en meer te produceren om je kosten te dekken, dat is juist het probleem waar we nu mee zitten. Maar de prijs gaat daarmee niet stijgen, maar dalen en dan moet je weer vergroten en buurman doet hetzelfde. Zijn we terug bij af.

 • no-profile-image

  boer harms

  beste sybren,
  je hebt helemaal gelijk; maar is dit niet een natuurlijke, economische wet van alle tijden:
  de kruidenier uit de de 70-er jaren en de buurtsuper uit de 80-er jaren hebben het ook moeten afleggen tegen ALDI's en de Albert Hein's.
  De RABO sluit ook de kantoren in de kleinere dorpen. Dit is een ontwikkeling die niet te stoppen is. Maar je kunt er wel op inspelen en dus je kostprijs laag te houden. Alleen dan kreëer je bestaansrecht...........

 • no-profile-image

  eier

  Hardstikke mooi, zoals vershuys dat voor elkaar heeft gekregen, maar ik ben geen marketing-deskundige maar producent, dus ik ben heel benieuwd hoe zo'n initiatief is opgezet. Het lijkt mij ook wel wat om zoiets in ons gebied op te zetten.
  Dus: Hoe pak ik dat aan, helpt LTO ofzoiets hiermee, of de produktschappen ed? En kost dat voor een individuele boer niet veel te veel tijd?

 • no-profile-image

  dick veerman - foodlog.nl

  Han, waarom zou het Amish-voorbeeld geen onderdeel van zo'n platform zijn? Naast een massaal Rondeel, geweldige Hollandse kazen die van Parijs, NY en Moskou en agro-parkvarkens.

 • no-profile-image

  Han

  @Harm, Lunteren. Uw kostprijs kan vermoedelijk nog lager als u gaat produceren in het land waar uw product wordt afgezet of in het land waar de grondstoffen (als het om vleesproductie gaat). Zou in Nederland minder druk op het milieu geven. Tussen haakjes uw aanhef geeft aan dat u hem aardig knijpt voor de uitspraak van de hoogleraren. Het spreekwoord zegt nl. >de grootste schreeuwers zijn het bangst<.

 • no-profile-image

  Een goede tijd voor enkele;maar

  De melkveehouder zegt dat zijn producten te goed koop zij die hij voort brengt.(niet alle kosten betaald)
  De minister van landbouw houdt van veel export. De minister van economische zaken vindt het maar niets als hij in Brussel bij moet betalen.
  den boerenstand blijft met de mestkosten zitten en de maatschappij met het fijnstof en overige.
  Als er niets veranderd gaan wij opdeze voed verder.Maar diegene die hier bij dit systeem garen winnen zul je niet horen.Wij wachten af wat er verder moet gebeuren. wetten hebben wij al heel veel en winsten niet.

 • no-profile-image

  Harm

  Ik lig niet wakker van een zooitje hoogleraren. Ik produceer voor de export. Ik heb niets te maken met mensen die vinden dat het minder moet in nederland. Ik vindt soms ook dat iets minder moet, gebeurt het dan ook?
  Het is zaak om een lage kostprijs te hanteren, en iets minder de oren leggen naar randfiguren die ook alleen maar hun eigen portemonee willen spekken.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  ''The way of life''. Hoe snel kan alles veranderen, ook de Rabobank krijgt het in de gaten!!!... Hoe moet het verder? Laten wij daar eens een boompje over opzetten!!!...

 • no-profile-image

  Han

  Dick. Ik heb het gevoel dat we in Nederland echt het wiel niet hoeven uit te vinden. Zijn de "Keuterboertjes" in de Oostelijke staten van Amerika niet voor gegaan? Zij hebben jaren moeten overleven of op stappen, hun collega's in de Mid West hadden het voor het zeggen. Maar in eens komt de consument die wil weten >wat een boer is< , de verhalen van opa en oma willen ze staven en gaan op zoek en ontdekken een verlopen land met ergens enkele enclaves met streng gelovige Amish boeren en zie wat gebeurt de boeren en consumenten hebben deels hun handen in een geslagen en vormden een samenweking zowel financieel als daadwerkelijk werd er samen gewerkt. Resultaat de boer gericht op boer zijn samen met flora en fauna krijgt consumenten die rechtsstreeks zijn groenten, vlees melk etc. afnemen. Daar niet iedere boer alles maakt bestaat de club uit verschillende producenten en verzamelpunten waar consumenten hun pakketten afhalen. kan dit in een klein Nederland Niet??? Kunnen of willen de Nederlanders dit niet?? een onderzoek waard lijkt me. Als de politiek zijn woord houdt, moet steun van die zijde gegarandeerd zijn. Ik weet dat het betekent dat op termijn de industirele landbouw een stap terug moet doen. De politieke steun voor nieuwe landbouw zal zijn tol eisen.

 • no-profile-image

  Piet Slingerland

  Als de Banken met name de Rabobank haar visie wijzigen (dat is reeds actueel) kan de intensieve veehouderij alleen overleven, als de opbrengstprijzen verbeteren, dus de nettowinst. Zo niet, zal een geleidelijke afname plaatsvinden!!!... Door gebrek aan opvolging en refinanciéring, denkt o.g.t.

 • no-profile-image

  Sybren

  Inderdaad Boer Harms, je hebt gelijk. Maar bij schaalvergroting, wat is noodzaak en wat is grootheidswaanzin?
  Ik ben het met je eens dat je moet uitbreiden om de groter wordende kosten te overschaduwen en bij een groeiende wereldbevolking de vraag zal blijven toenemen. Het wordt anders wanneer men perse groter dan de buurman wil zijn. Inderdaad probeer je kostprijs en je schulden lager te houden. Zoals ik al vaker aangaf: boeren met een hoger eigen vermogen hebben deze crisis beter weten door te komen dan boeren met een hoge schuld, maakt niet uit of je groot en klein bent.
  Om een betere melkprijs te krijgen denke ik dat Arend Otten's plan of hetgene wat Dick Veerman voorstelde om wat te verminderen niet zo gek is.

 • no-profile-image

  Han

  Boer Harms. Van welke econoom is de wet dat je als bedrijf steeds moet groeien om te overleven? Hebben we zelf deze wet niet bedacht, omdat we steeds goedkoper willen produceren om te concureren met producenten waar niet mee te concureren is vanwege hun natuurlijke omstandigheden (klimaat, goedkope arbeid omdat ze geen andere mogelijkheden hebben). Ik heb het al vaker genoemd, in het communistische Rusland werd in de industrie ook volgens dit principe gewerkt, Een uitgekiende productie capaciteit; Op papier de goedkoopste. Helaas geen afnemers, dus pakhuizen vol bv. goedkope wasmachines
  Doen wij niet het zelfde zoveel mogelijk voedsel producren om daarna in opslag te doen. >Graanberg, boterberg, poederberg, vlees berg en ga maar door.
  Alles zo goedkoop mogelijk nog niet goedkoop genoeg. Als we niet eens anders gaan denken, zal er aan deze waanzinnige race nooit een eind komen en zal de mi;ieu vervuiling alleen maar groter worden, door opraken delfstoffen, overschotten die we weggooien of gebruiken als grondstof voor producten waar ze niet voor bedoeld zijn. Wil je deze opslaf zien als >verzekering< voor slechte tijden, GRAAG, maar dan mogen ze NOOIT als excuus dienen om de prijzen van de oogst te drukken.

 • no-profile-image

  Marwin Dekkers

  Beste heer Veerman, een prachtige analyse van de markt. En precies de reden waarom we www.Vershuys.com in het Limburgse en Brabantse land is gestart om het lekkerste vers rechtstreeks van de boer naar de burger te brengen. Je vraagt je af waarom handelshuizen wel commerciële mensen op de baan krijgen en boerenorganisaties niet. Inderdaad een kwestie van focus. Trouwens over prijs gesproken er zijn honderden business-modellen waar de 'Producent' MAAR 20 tot 30% krijgt van de eindwaarde van het product (bijv. in de horeca 33% is het product, 33% personeel en overhead en 33% marge). Degene die consument belevert heeft de grootste marge, de supermarkt dus. Dus boeren en buitenluit verenigt u en koop direct van de boer het beste vers, hoezo houdbaarheid. Vershuys aardbeien zijn zelfs buiten de koelkast nog minstens 5 dagen houdbaar. Gewoon oogstvers ... en met prijzen die net zo strak liggen als prijzen in de supermarkt.

 • no-profile-image

  gevb

  harm uut lunteren wat ben ie een dom dier

 • no-profile-image

  Sybren

  Inderdaad Han, alles moest groter om goedkoper voedsel. De politiek en het grootbedrijf hebben ons allemaal meegesleept in dat proces. Daarom is het tijd dat deze denkwijze wordt aangepast!!!!!

 • no-profile-image

  boer

  Was het niet de Rabo zelf die de boeren dwingt om groter te worden en de boeren tegen de laagste prijs te laten produceren. En nu vanuit het veilige pluche maar roepen dat het eigenlijk anders had gemoeten

 • no-profile-image

  Han

  Dick dat zeg ik niet ik wou alleen aangeven dat wij in Nederland het zelfde kleinschalige landschap hebben met dicht bevolkte aglomeraten als Oostelijk Amerika (New England). En daaruit trok / trek ik de conclusie dat de Lokale producenten en consumenten groepen een grote kans van slagen kunnen hebben in welke vorm dan ook. In New England bestaat nauwelijks landbouw die produceert voor de wereldmarkt. Nederland is misschien ook wel te klein en te vol om te produceren in fabrieks matige stallen voor een ongewisse wereldmarkt. Laten we niet vergeten, dat we niet bij machte zijn ons eigen veevoer te produceren en om daarna de over gebleven mineralen (mest) op een nette wijze af te zetten. De boeren die groot willen en voor >de markt< willen produceren moeten misschien wel net als de Amerikanen die dat wilden verhuizen naar de Steppe (Oostelijke Staten van de Europese Unie). Ik wens hier geen commentaar op te krijgen van >onze export balans< Het opruimen van de intensieve veehouderij is een keus die de Nederlanders maken via hun stemgedrag zonder dat er over de financiele gevolgen wordt nagedacht!

 • no-profile-image

  cbajalamvcf

  dO77Ea gnyuharmihbe, [url=http://dpynghzofaio.com/]dpynghzofaio[/url], [link=http://zkahxkndhyaj.com/]zkahxkndhyaj[/link], http://fpcfetlnkemt.com/

 • no-profile-image

  wwanown

  Vxb7nB jlxvpvanngif, [url=http://kuaniduibbdc.com/]kuaniduibbdc[/url], [link=http://xirkczobrtbx.com/]xirkczobrtbx[/link], http://kfrhibeoiglf.com/

 • no-profile-image

  lqqzvop

  E8Uo7c rianckjrfadh, [url=http://qnplqmdfurdx.com/]qnplqmdfurdx[/url], [link=http://cslcndjdcnpc.com/]cslcndjdcnpc[/link], http://omxoknfviowg.com/

 • no-profile-image

  iqchchxe

  6e6XfK yynhvkmgzjne, [url=http://arqfutecygbi.com/]arqfutecygbi[/url], [link=http://vjycxqtvkzid.com/]vjycxqtvkzid[/link], http://ugcykacxesgc.com/

Laad alle reacties (19)

Of registreer je om te kunnen reageren.