Home

Achtergrond

Nieuw besluit over lijfrenten

Minister De Jager van Financiën heeft onlangs een nieuw besluit over lijfrenten, lijfrentepremieaftrek en recht op periodieke uitkeringen uitgebracht. Het besluit is voor de praktijk van groot belang.

Reden voor de uitgifte van dit besluit is dat per 1 januari 2009 door een wetswijziging het lijfrenteregime is aangepast. Met ingang van 2009 geldt voor lijfrenten – waaronder ook lijfrentespaarproducten – dat deze in het geheel behoren tot box 1. Tot en met 2008 behoorden lijfrenten alleen tot box 1 voor zover de premie of inleg was afgetrokken als uitgave voor inkomensvoorzieningen. Was geen premie of inleg in aftrek gebracht, dan behoorde een lijfrente (voor dat gedeelte) tot box 3. Met ingang van 2009 kan een lijfrente met een box-1-vormgeving dus niet geheel of gedeeltelijk meer behoren tot box 3. Hiermee is een einde gekomen aan de zogenoemde splitsingsproblematiek, die in de uitvoeringspraktijk tot grote problemen leidde.

Als gevolg van de wetswijziging wordt met ingang van 2009 bij (gedeeltelijke) afkoop van een lijfrente op een andere wijze rekening gehouden met (gedeeltelijk) niet afgetrokken lijfrentepremies. Vooruitlopend op nieuwe wetgeving bevat het besluit drie goedkeuringen. Deze goedkeuringen geven aan op welke wijze bij (gedeeltelijke) afkoop rekening kan worden gehouden met de vóór 2009 niet afgetrokken bedragen en met de met ingang van 2009 niet afgetrokken bedragen. Ook wordt de termijn van het overgangsrecht voor Brede Herwaarderings- en Wet IB 2001-lijfrenten gelijkgetrokken met de termijn voor de Pré Brede Herwaarderinglijfrenten (vóór 1992).

Het besluit is op 20 mei 2010 in werking getreden en werkt terug tot en met 10 mei 2010.

Meer informatie: Ministerie van Financiën, 10 mei 2010, nummer DGB2010/3119M

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.