Home

Achtergrond 2 reacties

NMV stapt naar minister om overname Alpuro

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) wil dat de kartelwetgeving wordt herzien.

Die houdt te weinig rekening met de producentenbelangen bij fusies en overnames, vindt de bond.

De NMV heeft de kwestie aanhangig gemaakt bij het ministerie van Economische Zaken, naar aanleiding van de overname van kalverslachterij Alpuro door Van Drie Group. Dat zegt voorzitter Hans Geurts van de melkveehoudersvakbond. "De mededingingsautoriteit NMA beoordeelt overname’s en fusies puur vanuit het consumentenperspectief."

De belangen van producenten tellen totaal niet mee, vindt Geurts. "Terwijl dit op het ogenblik wel een politiek belangrijk item is."
De NMV doet deze stap volgens Geurts voorlopig alleen en richt zich in eerste instatie alleen op de Nederlandse situatie. De bond had een zienswijze ingediend bij de NMA waarin zij wees op het verloop van zowel de prijs van de melk als van de kalveren.

Volgens de vakbond zijn zowel de melkprijs als de kalverprijs sinds 2006 met 10 tot 20 procent gedaald, terwijl de consumentenprijs voor melk en kalfsvlees in diezelfde periode is gestegen. De NMV vindt het onbegrijpelijk dat de NMA deze harde feiten naast zich neerlegt.

Ook het feit dat de kalfsvleessector als Europese sector wordt bezien, zonder rekening te houden met de overheersende positie van VanDrie Group op de Nederlandse markt, zint de NMV niet. Die Europese schaal van de kalfsvleessector maakt bovendien dat er veel wordt gesleept met dieren, met alle risico’s van dien, meent de NMV.

Volgens de bond zijn zowel de kalvermesters als de melkveehouders de dupe van de overname, omdat er weinig alternatieven zijn om te handelen met andere partijen. De NMV verwacht dat de kalverprijs onder druk komt te staan omdat de marktmacht van VanDrie-Alpuro op de inkoopmarkt groot is. De vakbond vindt het verder jammer dat de NMA veel gedetailleerde informatie vraagt, terwijl zij zelf vage termen gebruikt.

Laatste reacties

  • no-profile-image

    melkveehouder

    De NMV denkt dat de overheid nog wat voor de landbouw wil betekenen, die tijd ligt al ver achter ons NMV

  • no-profile-image

    Piet Wisse

    Waar bemoeit de NMV zich mee? Er zijn voldoende afnemers van nuka's en restzuivelstromen buiten de Van Drie groep. Als de NMA niet eens de beperkte slachtmogelijkheden meeneemt in de overweging, doen ze dat zeker niet met nuka's. Daar zijn meer afnemers van en nuka's kan je op transport naar het buitenland zetten itt vette kalveren. Daarnaast kun je er altijd nog zoals in Engeland mee afwerken.

Of registreer je om te kunnen reageren.