Home

Achtergrond

Mest rijden is verleden tijd

Wat moet u bemesten voor de tweede snede gras? Hoe oogst u de beste ruwvoerkwaliteit binnen de huidige gebruiksnormen voor stikstof en fosfaat? Het is belangrijk om te weten hoe meststoffen werken en hoe u die het beste in kunt zetten op uw bedrijf. Mest rijden is verleden tijd, bemesten is de toekomst!

Drijfmest

De rundveedrijfmest die u nu tot uw beschikking heeft, is vooral bedoeld voor het bemesten van het maïsland. Om de maïsplant te voorzien van voldoende voedingsstoffen is het wenselijk om zo’n 40 en liefst 50 m3 rundveedrijfmest aan te wenden. Deze drijfmest kunt u dus niet inzetten op grasland. Moet u nog mest afvoeren? Doe dit dan in het vroege voorjaar. De afvoertarieven zijn dan vaak gunstiger dan tijdens het teeltseizoen of in de winter.

Heeft u na mestafvoer en bouwlandbemesting rundveedrijfmest over? Hanteer dan voor de tweede snede een gift van 15 tot 20 m3 per hectare. Zet drijfmest alleen in voor maaisneden en niet bij beweiding. Gras dat volledig bemest is met kunstmest is smakelijker bij beweiding dan gras waarin drijfmest is geïnjecteerd.

Stikstof

Het is belangrijk dat u aan het begin van het jaar weet hoeveelheid drijf- en kunstmest u mag verdelen op uw bedrijf. Probeer globaal te plannen hoeveel u op bouwland brengt en hoeveel op de eerste snede grasland. Verdeel de overgebleven hoeveelheid zo goed mogelijk over het groeiseizoen.

Maak onderscheid tussen percelen die u gaat maaien en beweiden. Bij beweiding kunt u 25 kg stikstof (N) minder bemesten dan bij maaien. Omdat het vee ingeschaard wordt bij een relatief lage droge stofopbrengst is de concentratie (ruw)eiwit in het gras hoog. Door een lagere stikstofgift te hanteren wordt het ureumgetal in de melk beheersbaar. Ook weersinvloeden beïnvloeden de beschikbaarheid van stikstof. Bij voldoende vocht kan stikstof opgenomen worden uit de bodem. Na een droge periode is vaak een aanzienlijke nalevering van stikstof te verwachten.

Grasgroei kunt u niet tegenhouden. Probeer daarom bij de vierde en vijfde snede ook een kleine hoeveelheid stikstof te geven. Het gras dat u oogst moet tenslotte wel smakelijk zijn en enigszins voederwaarde bevatten. Ook als u dit gras aan jongvee voert, is voldoende eiwit van belangrijk.

Foto

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.