Home

Achtergrond 352 x bekeken

Managers van biodiversiteit

De veelheid van levensvormen is verbazingwekkend, ook op boerenland.

Landbouwgrond barst van de levensvormen. Onder onze voeten krioelt het. Al dat leven functioneert in de biologische kringloop waar uiteindelijk alle boeren hun brood mee verdienen. De cijfers zijn bijna onvoorstelbaar. Een doodgewoon stuk grasland bevat per hectare 3.000 kilo aan bodemleven in de vorm van insecten, wormen, bacteriën, schimmels, aaltjes, et cetera. In elke gram grond huizen een miljard bacteriën en vele meters schimmeldraden. Zelfs ín dier en mens bruist het. In mensendarmen komen 1.000 soorten bacteriën voor die samen 150 keer zo veel genen hebben als de mens zelf.

Hoewel landbouw per definitie een vorm van monocultuur is, maakt elke boer gebruik van de diversiteit aan leven. Neem de kringlopen van stikstof en fosfaat, die niet zouden kunnen functioneren zonder dat ingewikkelde bodemleven. Zelfs de (intensieve) veehouder maakt volop gebruik van de biodiversiteit in de ingewanden van dieren.

Het is goed om hier bij stil te staan in het Jaar van de Biodiversiteit, dat de VN heeft uitgeroepen. Biodiversiteit ís er. Je kunt er niet omheen, je kunt er niet zonder. Dat ze wereldwijd gezien afneemt, is zorgelijk. Niet alleen omdat sommige soorten mooi zijn van zichzelf, zoals de tijger. Ook omdat het opbrengend vermogen van grond op den duur kan afnemen, of omdat de natuur geen ‘reserve-onderdelen’ meer kan leveren in de vorm van verse genen uit wilde rassen. Behoud van biodiversiteit duikt dan ook op in tal van overheidsnotities en lobbygroepen brengen het onder de aandacht.

Het grote gevaar is dat niet iedereen hetzelfde bedoelt met dat ene woord ‘biodiversiteit’. Natuurorganisaties hebben het al gekaapt en proberen de maatschappelijke wens ‘iets’ te doen in hun straatje in te passen. Boeren zouden zich op hun beurt meer kunnen profileren als de managers van biodiversiteit die ze in feite zijn. De EU lijkt dat in te zien, want wellicht wordt soortenrijkdom straks de nieuwe basis voor toeslagen.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.