Home

Achtergrond

Leden Fruitmasters tegen pools

Een grote meerderheid van leden van Fruitmasters heeft in een bijzondere ledenvergadering tegen collectieve prijsvorming gestemd.

Daarmee stemmen zij tegen het prijsvormingsmodel bij fusiepartner ZON. Bronnen melden dat zachtfruittelers op de ledenvergadering kenbaar hebben gemaakt vast te willen houden aan het individuele uitbetaalprijssysteem. Zij stemden woensdag tegen invoering van een verplicht collectief afzetplan, waarmee een gemiddelde uitbetaalprijs tot stand komt. Naar verluidt hebben alle telers tegen zo’n systeem met afzetplannen gestemd.

Bij hardfruittelers stemde circa 90 procent tegen de voorstellen voor een collectief systeem met afzetplannen (pools). Er lijkt wel draagvlak voor een systeem waarbij telers vrijwillig deelnemen aan dergelijke afzetplannen. Zij houden daarmee de keuze voor het afzetmodel; met eigen inbreng en gebruik van de klok of de producten inbrengen in een poolsysteem. Fruitmasters werkt bij hardfruit nu al met zo’n vrijwillig poolmodel.

Zo’n vrijwillig poolsysteem lijkt een compromis, maar ook dit systeem wijkt op belangrijke punten af van het ZON-model. Beide organisaties willen daarom bij de eigen leden peilen of er draagvlak is voor een gemeenschappelijk afzetmodel. De uitslag van de peiling is niet verrassend. Eerder bleek al in overleggen tussen telerscommissies zachtfruit van ZON en Fruitmasters dat grote verschillen van inzicht bestaan. Fruitmasters trok de laatste jaren juist leden aan met dit individuele uitbetaalsysteem. Hun inspanningen voor kwaliteit worden zo het best gewaardeerd.

Hoe de ZON-telers over het afzetmodel hebben gestemd, is op dit moment niet duidelijk.

Of registreer je om te kunnen reageren.