Home

Achtergrond 426 x bekeken

Landbouwvrijstelling geldt ook voor grond in erfpacht

De landbouwvrijstelling geldt zowel voor grond in eigendom als in erfpacht. Wel is de landbouwvrijstelling alleen van toepassing voor zover de waardeverandering van het erfpachtrecht is toe te rekenen aan de “onderliggende” grond.

Het voordeel dat behaald wordt omdat de grond goedkoop kan worden aangekocht vanwege de positie als erfpachter valt niet onder de vrijstelling. Dit is de essentie van een recente uitspraak van de rechtbank Leeuwarden.

Kort samengevat is de uitspraak van de rechtbank de volgende:

Belanghebbende dreef een akkerbouwbedrijf. Hij pachtte in dat kader landbouwgrond. In 1999 heeft belanghebbende de blote eigendom van de gepachte grond verkregen voor 64% van de vrij getaxeerde waarde. In het daarop volgende jaar heeft belanghebbende de grond in volle eigendom verkocht en heeft daarbij boekwinst gerealiseerd op ‘het land in erfpacht’. De inspecteur stelt zich op het standpunt dat deze boekwinst volledig is belast. Belanghebbende beroept zich primair op de landbouwvrijstelling. Verder moet de beginwaarde van het erfpachtrecht volgens hem op nihil worden gesteld.

De rechtbank overweegt dat de landbouwvrijstelling ook geldt voor grond in erfpacht, voor zover de waardeverandering haar invloed doet gelden op de waarde van dat recht op erfpacht. De rechtbank overweegt voorts dat voor zover de beginwaarde van het door belanghebbende verkregen recht van erfpacht is gerealiseerd, er in elk geval geen sprake kan zijn van waardeontwikkeling in het landbouwbedrijf van belanghebbende. Verder acht de rechtbank een lagere beginwaarde dan door de inspecteur is gesteld, door belanghebbende niet aannemelijk gemaakt. Het beroep wordt vervolgens ongegrond verklaard.

Meer informatie: Rechtbank Leeuwarden 31 maart 2010, 07/00760, LJN BM2092

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.