Home

Achtergrond

LEI: concurrentie varkensvlees slechter in 2013

De Nederlandse concurrentiepositie voor varkensvlees verslechtert in 2013 door nieuwe eisen ten aanzien van dierenwelzijn en ammoniak.

Dit concludeert het landbouweconomisch instituut LEI in de Concurrentiemonitor varkensvlees.

Ook (politieke) handelsbelemmeringen als gevolg van dierziekten of handelsconflicten kunnen de concurrentiepositie aantasten. Deze beperkingen zijn echter vrijwel onvoorspelbaar, aldus de samenstellers.

De Nederlandse concurrentiepositie is sterk, stelt het LEI. Nederland heeft een sterke en concurrerende primaire sector en met Vion een sterke internationaal opererende vleesindustrie.

Export is van groot belang voor de varkenshouderij. Nederland heeft de focus weliswaar verlegd naar uitvoer van levende varkens en biggen, toch blijft vlees een belangrijke bijdrage leveren. De exportwaarde van vlees daalde tussen 1990 en 2006 wel met 16 procent naar 1,7 miljard euro.

De handel in varkensvlees vindt vooral binnen de grenzen van Europa plaats. Nederland is aanwezig op de belangrijkste afzetmarkten Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Italië.

Een meer internationaal speelveld ligt in het verschiet, voorspelt het instituut. Nu nog verhinderen diergezondheid, importheffingen en wisselkoersen de grootschalige entree van Braziliaans varkensvlees in Europa. "De vleesindustrie globaliseert en rekt de grenzen van de markt op."

Een positieve ontwikkeling is de consumptiegroei, vooral in de nieuwe EU-lidstaten. Varkensvlees blijft volgens het LEI een van de meest favoriete vleessoorten. Consumenten zijn gericht op prijs, gezondheid en gemak, terwijl prijs en smaak nog steeds de belangrijkste aankoopfactoren zijn. Consumenten kopen steeds meer voorverpakt vlees, en dat vooral in de supermarkt. Deze organisaties worden steeds groter en gaan meer Europees opereren. Hun invloed neemt toe.

Of registreer je om te kunnen reageren.