Home

Achtergrond

LEI: LTO-plan stabiliseert graanprijs

Het reguleren van de hoeveelheid graan voor de productie van bio-ethanol heeft een stabiliserend effect op de graanprijs, mits het overschot of het tekort aan graan niet boven de 10 procent komt.

Maar zo’n grote variatie komt slechts eens in de 20 jaar voor, schrijft het onderzoeksinstituut LEI-WUR in een rapport over het graanplan van de LTO-vakgroep Akkerbouw.

LTO vindt dat er verplicht meer graan moet worden verwerkt tot bioethanol als in de EU een graanoverschot is. Bij een tekort wordt de verwerkingsplicht verlaagd. Het LEI heeft in opdracht van het Productschap Akkerbouw het plan doorgerekend.

Het LEI gaat uit van de situatie in 2020. Dan moet 10 procent van alle transportbrandstof bestaan uit biobrandstoffen. Het LEI verwacht dat de EU in dat jaar 260 miljoen ton graan produceert. Dat is minder dan de laatste jaren omdat de vraag naar graan voor humane voeding en voer daalt. In 2020 wordt 29,3 miljoen ton graan gebruikt voor bio-ethanol. Er wordt dan een hoeveelheid bio-ethanol geïmporteerd die gelijk staat aan 18,7 miljoen ton graan.

Het LEI heeft gekeken wat de gevolgen zijn als de graanproductie varieert ten opzichte van de basissituatie. "Een variatie van 5 procent komt eens in de drie jaar voor, een variatie van 10 procent eens in de 20 jaar."

Een 5 procent hogere graanproductie drukt de prijs met 8 procent, als geen maatregelen worden getroffen. Als het graanoverschot wordt verwerkt tot bio-ethanol komt er geen prijsdaling.

Een productiedaling van 5 procent zal de graanprijs zonder maatregelen met 7 procent doen stijgen. Als dan minder graan wordt verwerkt tot bio-ethanol zal ook in deze situatie de graanprijs niet veranderen ten opzichte van de basissituatie, heeft het LEI berekend. “Bij een graantekort stijgt de prijs in eerste instantie. Als minder graan voor bio-ethanol wordt gebruikt zal de prijs uiteindelijk stabiliseren.”

Bij een overschot van 10 procent verwacht het LEI een prijsdaling van 15,6 procent. Een hogere verwerkingsplicht zal de prijsdaling bij zo’n groot overschot beperken tot 4,5 procent.

Tevreden

LTO-vakgroepvoorzitter Jaap Haanstra is tevreden met de resultaten van het onderzoek. "De LEI-analyses zijn een goede basis om verder te werken aan draagvlak voor ons plan in Europa. Een stabiele graanprijs is in het belang van zowel alle ketenpartijen in de graansector als van de consument. Bovendien voorkomt een stabiele graanprijs een verstoring van economieën in ontwikkeling. De graanoverschotten worden weggewerkt waardor geen afzet meer nodig is op de wereldmarkt."

Bovendien geeft de productie van bio-ethanol een bijproduct (DDGS) dat prima geschikt is als veevoer, stelt Haanstra. "Dit wordt nu in grote hoeveelheden uit andere werelddelen geïmporteerd."

In 2007 steeg de graanprijs door een tekort tot boven de 250 euro per ton. In 2008 zakte de prijs door een recordoogst naar iets boven de 100 euro. Haanstra: “De graanprijs is niet alleen belangrijk voor de graansector. Door de spilfunctie van de graanprijs werken sterke prijsschommelingen ook door in de prijzen van andere producten als consumptieaardappelen, uien en conserven."

Of registreer je om te kunnen reageren.