Home

Achtergrond 41 reacties

Intensieve veehouderij is een kans, geen bedreiging

Honderd hoogleraren pleitten recent in de NRC voor sanering van de intensieve veehouderij. Johan van Arendonk en Mart de Jong vinden ook dat er iets moet veranderen, maar zien de oplossing van de huidige problemen juist in intensivering van de veehouderij.

Wij staan voor een zorgvuldige intensieve veehouderij. Veehouderij levert een bijdrage aan de voedselproductie. Volgens de wereldvoedselorganisatie FAO moet de productie de komende jaren verder toenemen om de groeiende wereldbevolking te voeden. Die uitdaging is enorm. Nu al wordt de draagkracht van de aarde overschreden. Het voeden van de wereldbevolking vraagt ontegenzeggelijk een vorm van veehouderij waarin grondstoffen op een efficiënte manier worden omgezet in voedsel voor de mens.

Alleen door terugdringing van verliezen en een verbetering van de efficiëntie is het mogelijk voldoende voedsel te produceren en tegelijkertijd de gevolgen voor het milieu te beheersen. Nederland is één van de koplopers in efficiëntie. Op dat vlak zijn de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet, maar het doel is nog niet bereikt. Een zorgvuldige intensieve veehouderij biedt de meeste kansen om voldoende voedsel te produceren en de ecologische voetafdruk te reduceren.

De veehouderij zet plantaardige grondstoffen (gras, reststromen) om in voor menselijke consumptie geschikte vlees- en zuivelproducten. Meststoffen uit de veehouderij kunnen bijdragen aan biogasproductie en zijn waardevolle grondstoffen voor de akker- en tuinbouw.
Verbetering van de efficiëntie is niet de enige opdracht voor de veehouderij. Tot de opdracht horen ook preventie van dierziekten, het voorkomen van volksgezondheidsrisico’s en het vervullen van randvoorwaarden op het gebied van dierwelzijn. Op die terreinen roept intensieve veehouderij veel kritische vragen op. De intensieve veehouderij wordt gezien als een bedreiging voor de volksgezondheid vanwege de ziekten die van dier op mens overgaan en vanwege antibioticaresistentie door overmatig gebruik van antibiotica in de veehouderij.

Het gebruik van antibiotica in de veehouderij is te hoog. Voorloperbedrijven laten zien dat het gebruik drastisch kan worden gereduceerd. Antibioticagebruik terugdringen kan de ontwikkeling van antibioticumresistentie tegengaan. Voor de bestrijding van besmettelijke dierziekten is belangrijk het risico op verspreiding door contacten tussen bedrijven tot een minimum te beperken. Een bedrijfsmatige veehouderij kan deze contacten verminderen. Een intensieve vorm van veehouderij biedt een betere kans om dierziekten beheersbaar te maken dan een extensieve vorm van veehouderij.

De veehouderij speelt een rol bij de preventie van ziekten die kunnen overgaan van landbouwhuisdier op mens. De veehouderij heeft al een aantal risico’s voor de mens teruggedrongen. Het is helaas niet te vermijden, dat we van tijd tot tijd geconfronteerd worden met nieuwe infectieziekten. Het tijdig opmerken en bestrijden is van groot belang. Een voorbeeld is de Q-koorts. Door het doden van drachtige dieren op besmette bedrijven wordt het volksgezondheidsrisico teruggedrongen. Door vaccinatie van dieren en met hygiënemaatregelen wordt gestreefd het risico in de toekomst verder te beheersen.

Belangrijk is dat in de veehouderij het dier en een dierwaardig bestaan uitgangspunt zijn. Dat kan door het dier centraal te stellen en de veehouderij zo in te richten, dat aan behoeften van individuele dieren in de groep wordt voldaan. Landbouwhuisdieren zijn van nature groepsdieren, maar de omvang van de groep kent grenzen. Een zorgvuldige intensieve veehouderij is een kans en geen bedreiging, als dieren de ruimte krijgen en wij aandacht hebben voor hun natuurlijk sociaal gedrag.

Er zijn geen eenvoudige oplossingen, maar er is serieus uitzicht op technologische doorbraken waardoor nog betere ondersteuning komt voor veehouders. Daardoor kan intensieve veehouderij op een zorgvuldigere manier worden ingevuld. Met zorg voor milieu, volksgezondheid, diergezondheid en dierenwelzijn. Goed vakmanschap van de veehouder kan worden ondersteund met technologische hulpmiddelen en wetenschappelijke kennis. Een intensieve vorm van veehouderij levert zo een bijdrage aan het voeden van de groeiende wereldbevolking binnen de draagkracht van onze planeet.

Johan Arendonk en Mart de Jong zijn als hoogleraren verbonden aan het departement Dierwetenschappen van de Wageningen Universiteit

Administrator

Laatste reacties

 • no-profile-image

  Ineke de Wild

  Heel gezellig allemaal . . .

  Zie artikel en discussie
  <>

  elders op dit forum.

 • no-profile-image

  spotvogel

  Gelijk heb je Koetje Boe, het lijkt hier intussen niet meer op een fatsoenlijk forum waarin opvattingen, meningen en voorondestellingen worden uitgewisseld en oplossingen worden gezocht of aangedragen. Maar Katja vertelde geen onzin: het heeft destijds breeduit in Vrij Nederland gestaan hoe die stijve fatsoensrakkers betrapt werden op bordeelbezoek. In Meppel: of all places!

 • no-profile-image

  jager

  Hypocriet ben je dooie vogel.

 • no-profile-image

  Kani Baal

  Nou sinds de koeien een oornr hebben en gezien worden als een productiemiddel heb ik die zogenaamde romantische boer maar snel naar het rijk der fabelen verwezen. We gaan er nog naar toe dat een koe enkel uit een uier bestaat.

 • no-profile-image

  J@gertje

  Boerke,
  Je hebt helemaal gelijk, in dit geval regelt de natuur zich zelf.
  Groet,
  J@gertje

 • no-profile-image

  spotvogel

  Jagertje, doe mij een lol en stop met het uitbraken van jouw gezwam dat slechts uit een immoreel geestelijk vacuum kan ontspruiten. Niet alleen nam ik op mijn 14e afstand van religie (het katholicisme) en stelde ik vast dat er wat mij betrof geen nakomelingschap verwekt hoefde te worden bij gebrek aan realistisch humaan toekomstperspectief, ik zal het je nog mooier vertellen. Rond die leeftijd las ik ook de boeken van Simone de Beauvoir en Jean Paul Sartre en sloot me aan bij de NVSH, in het bijzonder vanwegde de noodzaak om op te komen voor een sterkere positie van de vrouw in de maatschappij. Het zal mij worst wezen dat jij meent dat jongeren zich onledig moeten houden met het trappen tegen opgepompte en met lucht gevulde ballen en andere onnutte bezigheden en maak je vooral geen zorgen om mijn sociale leven, want dan maak je de zoveelste stomme vergissing. Ik heb bovendien nooit mijn toevlucht hoeven nemen tot wapens om mijn mannelijkheid te bewijzen. En ik schaam mij er niet voor dat ik lieden verafschuw die voor hun plezier levende wezens de dood in jagen. Anti Jacht heeft kennelijk gelijk: het moet wel heel erg met jouw libido gesteld zijn. Houen zo!

 • no-profile-image

  J@gertje

  Spotvogel, je hoeft niet verder uit te leggen wat er in je pubertijd allemaal nog meer mis ging.
  Laat me raden, je was zeker ook nog hoogbegaafd en had daarom geen vriendjes.
  Katja zou het eens aan kunnen leggen met spotvogel.
  Spotvogel wil zich niet voortplanten en heeft hier vast nog wel de nodige middelen van de NVSH voor in huis dus een kindje zal er niet zo snel van komen.
  Hebben die 2 ook eens een pleziertje.
  Groet,
  J@gertje

 • no-profile-image

  spotvogel

  Jagertje als ik jou een welgemeende raad mag geven: houdt je verre van gissingen omtrent andermans levensloop. Want in het geval van het mijne kan ik je wel verklappen dat je er op alle punten net zovér naast zit als jij gewend bent om flaters te schieten tijdens de jacht. Mijlenvér!

 • no-profile-image

  nette

  Sinds wanneer zijn sletten keurige dames....???? En die twee heren zullen wel bij jou op bezoek zijn geweest....Dat je werkt bij beursplein geeft al genoeg aan, je zult daar wel zielige mannetjes verwennen op die vieze kamertjes.....bah smerig wijf

 • no-profile-image

  katja

  Smallenbroek en Kortenhorst waren die gereformeerde bordeelsluipers. Destijds respectievelijk kamerlid en burgemeester, beiden uit Overijssel. Meenden dat ze in Drenthe niet zouden opvallen in hun zwarte lakense pak met omgeknoopte slabber voor. En je neemt het woord slet terug, anders dien ik via de redactie een klacht tegen je in en zorg er eigenhandig voor dat je in jouw hemd komt te staan. "Nette Heer". Gedsie, dat zijn écht de allerergsten!

 • no-profile-image

  J@gertje

  Profeet spotvogel voorziet grote natuurrampen ( gemakkelijk want die zijn er altijd al geweest en zullen ook nu niet stoppen)
  Heeft hij soms het licht van de Jehova’s getuigen aan laten sluiten???
  Op zijn veertiende zag hij al dat er geen toekomst was voor de mensheid en hij besloot zich in zijn verdere leven niet voort te planten, terwijl een normale puber van 14 jaar bezig is met vriendjes en voetballen en er niet over na denkt of hij zich later wel of niet wil voortplanten. Dus daar is het al mis gegaan, hij had geen voetbal (lees varkensblaas) en ook geen vriendjes.
  Om je voort te planten zijn bovendien twee mensen van verschillend geslacht nodig die een zaadje een eitje produceren om te laten versmelten in de moederschoot.
  Had je soms ook problemen om een moederschoot te vinden die bereid was om een zaadje van jou te ontvangen????
  Ik zou het mij namelijk zomaar kunnen voorstellen.
  Groet,
  J@gertje

 • no-profile-image

  katja

  Jagertje, ik woon in een landelijke omgeving (Waverveen) en als vrouw alleen wil ik ook wel eens wat. En dus zijn er een paar keer mannen bij mij geweest die als hobby dieren dood bleken te knallen. Kleiner geschapen en slapper ben ik ze nooit tegengekomen. Zélfs niet op Beursplein 5, waar ik werk! Zanik dus niet in deze forums om jouw frustraties te maskeren en ga gewoon professionele hulp zoeken bij een pijpfitter of ambachtelijk worstenmaker. Want mijn vriendinnen en ikzelf zijn jouw slappe gedruppel meer dan zat!

 • no-profile-image

  Piet Wisse

  Maar als dat uier gelukkig is, dan is dat toch geen probleem kanibaal?

 • no-profile-image

  Piet Wisse

  Ben je de afgelopen tien jaar wel eens in een stal geweest Kanibaal?

 • no-profile-image

  boerke van

  Helemaal mee eens, er zijn teveel mensen. ik pleit voor euthansie voor enorme sukkels en we beginnen met kanibaal en spotvogel. Zulke mensen die zover afstaan van de maatschappij zijn compleet nutteloos. Alleen maar klagen en liegen en zelf geen actie ondernemen. Als we zulke debielen nu eens euthniseren dan wordt de wereld er een stuk beter van. Dat ze overbodig en nutteloss zijn blijkt wel uit al deze discussie/scheldpartijen, hier komen we echt niet verder mee....

 • no-profile-image

  Jan

  Goed argument weer kanibaal, echte bijdrage aan de discussie. Hiermee verover je de harten van de voedselproducenten en beweeg je ze echt de goede kant uit. Wat wil je nou eigenlijk......

 • no-profile-image

  Kani Baal

  Verbaasde lezer. Ik hoef niets te willen.Ik ben geen boer. Ik constateer dat verdere schaalvergroting voor boeren m.i geen oplossing is. Het leidt tot hogere lasten en zeer waarschijnlijk geen beter inkomen. Is DIT wat een boer wil? Mij lijkt het raadzamer om te proberen een hogere marge te halen op duurzaam geproduceerd voedsel.Men moet inzetten op puur kwaliteit Voor de rst is hier geen plaats....

 • no-profile-image

  varkenshouder/varkensteelt expert /varkens

  Als deze 2 hoge hoogleraren er in slagen om binnen nu en 2 jaren een afgebakende kader ontwikkelen waarin deze intensieve veehouderij moet en zal opereren ;dan is niet meer de intensieve veehouder de schietschijf maar deze 2 deskundigen.

 • no-profile-image

  Piet Wisse

  Ik ben zelf niet bekend met koeien die niet meer op hun eigen poten kunnen staan, of het moet zijn door melkziekte, een zeer tijdelijke kwaal die altijd al voorkomt. Verder stijgt de gemiddelde leeftijd van koeien de laatste tijd en is het de vraag of opstallen uitbuiting van het dier betekend. Pr-technisch niet sterk, maar daarom niet slecht voor het dier. Dat de wereld zakelijker wordt, deels tengevolge van de concurreerende prijzen van agri-producten betekend misschien wel dat de burger het niet meer bevatten kan, maar niet dat het dierwelzijn daalt.

 • no-profile-image

  Kani Baal

  Ha ha . Een echte Redneck.........Stap maar weer in je camouflage pick-up met een batterij lampen op het dak. Veel zuipen en veel domme praat........

 • no-profile-image

  Rustig

  Leo, ultracentrifugeren staat gelijk aan doodslag. Ik beschuldig je van opruiing.

 • no-profile-image

  jan

  Neen de comsument moet eens ZELF goed nadenken wat ze willen. zoalang ze niet extra willen betalen voor voedsel dan is schaalvergroting de enigste weg

 • no-profile-image

  spotvogel

  Boerke van Buuten, al op mijn 14e voorzag ik dat er geen toekomst meer was voor de mensheid en besloot ik om mijzelf in mijn verdere leven niet voort te planten. Want ik wilde geen schuld dragen aan het nog onleefbaarder maken van de wereld en evenmin schepselen die niet om het leven gevraagd hebben opzadelen met een uitzichtloze toekomst. Het interesseert mij ook geen ene jota hoe de figuur die zichzelf Rustig.. noemt de zaken meent te mogen verdraaiien. Halve zool..: ik opper alleen maar de mogelijkheid dat bepaalde lieden in een centrifugaal lab de oren eens goed gewassen worden. Dat heeft met doodslag niks van doen. Tenzij je bedoeld dat confessionelen op slag doodblijven wanneer ze niet langer horende doof meer zijn. Maar dat weet ik mijn hele leven al!

 • no-profile-image

  nadenker

  De boer moet eens goed nadenken!!!!! De boer is er om de wereld te voeden. Niemand anders is in staat om het voedsle te produceren. De nederlandse boer is daarbij de meest efficienste van de wereld. De boeren hebben niet gevraagd om al die miljarden mensen, maar voelen zich verantwoordelijk om al deze monden te voeden. Zelfs wanneer ze onderbetaald worden, gaan ze gewoon door met het beste boven te halen.
  Zij die van de boeren in nederland af willen, hebben dan ook andere motieven dan het voedsel vraagstuk. Nederland is vol, door de welvaart volgevreten, door de boeren van goedkoop voedsel voorzien. De verwende nederlanders maken zich druk om het feit dat ze niet meer zo goedkoop naar verweggistan kunnen vliegen, dat ze niet allemaal een flatscreen hebben, dat de buurman alweer een nieuwere auto heeft.
  En de meest verwende burgers maken zich druk om die paar boeren die er nog zijn, simpelweg om de reden dat deze boeren de ruimte bezitten die men nog graag wil inpikken. Die burgers, wier voorouders zich doodlachten om die simpele zielen die met de handen en wat gereedschappen de woeste gronden geschik maakten voor de produktie van voedsel. Het zijn niet de boeren die de natuur inpikken, de boeren zijn er al honderden jaren. Het is de woningbouw, de aanleg van wegen en industrieparken waar de natuur voor is opgeofferd. Het zijn de verwende burgers die steeds maar weer denken dat ze nog niet genoeg hebben. Ik denk dat dus de burger (consument) en al die andere verwende apen maar eens moeten gaan nadenken over wat zij nou eigenlijk willen. 2 auto's, 2 keer op vakantie, bijna gratis eten (wanneer je de moeite neemt om zelf te koken) en al die luxe meer. Betaal € 200,- per jaar meer voor het eten en de wereld kan er anders uitzien. De boer doet wat de consument vraagt, dat is altijd al zo geweest. Wil de consument goedkoop, dan gaan we goedkoop.

 • no-profile-image

  verbaasde

  Kanibaal, Wat de boer wil? Een redelijk inkomen voor de vele uren die hij/zij maakt.Wat is jou oplossing eigenlijk??

 • no-profile-image

  koetje

  Het afzeikgehalte op de AGD-fora neemt de vormen van olievervuiling aan.Het lijkt hier de Golf van Mexico wel.Dit koetje gaat voortaan wel ergens anders loeien.

 • no-profile-image

  nette

  Katja is gewoon een vieze hoere slet dus.......en die vriendinnen zullen ook wel van dat calliber zijn..... uitschot van de maatschappij dus....

 • no-profile-image

  J@gertje

  Nette Heer,
  Verlaag u a.u.b. niet tot hetzefde niveau van dit soort lieden.
  Groet,
  J@gertje

 • no-profile-image

  Boer

  Je gaat er telkens van uit dat de oorzaak ligt bij de man. Wat als dat niet het geval blijkt te zijn? Als ze klein en slap blijven in jouw buurt raad ik je aan om met een papieren zak of een kleinere doos of zoiets je kop te verbergen en dan zul je zien dat de oorzaak van de slapheid niet altijd bij de man hoeft te liggen.

 • no-profile-image

  k.i.s.s.

  He he wat leuk om eens een niet negatief stuk te lezen over de intensieve (efficiente veehouderij) Straks nog een aanvulling wat de veehouderij voor de nederlandse ecomomie betekend. Maar dan niet alleen het getal van het bruto nationaal produkt van nederland, Maar wat de economie zou doen als we de veehouderij zouden saneren (en de reststromen anders moeten af zetten en alles importeren uit buitenland ) Hier durf ik nog wel achter aan te stellen dat nederland de inflatie kan beteugelen dankzij veehouders uit te knijpen

 • no-profile-image

  Kani Baal

  Beste Piet. Ja ik ben de laatste regelmatig in een stal geweest. Deze boer heeft een eigen boerenwinkel en maakt prachtige zuivelproducten. Heel aardige en goede ondernemers. Wat mij op viel was dat ze zeker liefde voor hun vee hadden en hebben. Echter de trend is echter dat het nog veel groter en vooral nog veel zakelijker moet...........Dit boeren echtpaar werken beide met hart en ziel voor hun bedrijf. Ik vermoed voor een heel modaal inkomen. Deze mensen hoor je niet klagen maar ook zij hebben zorgen over die voortdurende rat race.......
  Wat stak jou het meest in mijn vorige bericht? Ik zie geen punten waarvan ik zeg: dat is niet waar.........Van mijn kritische punten zijn er al verschillende hier in het AGD aan de kaak gesteld.

 • no-profile-image

  Kani Baal

  Dat mag duidelijk zijn. Boeren moeten eens ZELF goed nadenken wat zij nou eigenlijk willen. Als maar op blijven schalen tot dat de maatschappij een keer keihard aan de bel trekt ? Zie discussie in Brabant.
  De boeren liggen mij aan het hart. Maar als dit leidt tot boerenondernemers die enkel een koe zien als productiefactor die tot de laatste liter uitgepeurd moet worden dan heb ik daar hele grote vraagtekens bij....maar goed Wageningen heeft WEER gezegd dat schaalvergroting de Haarlemmerolie is ....

 • no-profile-image

  Kani Baal

  Dus u wilt de consument opvoeden? Vergeet dat maar. De meeste consumenten kopen op prijs. Daar hebt u gelijk in. Maar wat doet de boer? Hij gaat nog meer produceren voor nog minder geld.Steekt zich daarvoor diep in de schulden. Daarom mijn vraag:wat wil een boer nou eigenlijk?

 • no-profile-image

  J@gertje

  Och spotvogeltje, Ben jij niet diegene die al maanden loopt te gissen over de levensloop van al die mensen die jouw gebazel tegenspreken?
  Ik een welgemeende raad van jou aannemen???? Droom lekker verder.
  Ik gis bovendien niet naar jouw levensloop.
  Ik heb de laatste maanden slechts kunnen waarnemen hoe een “hoogbegaafd persoon” als jij uit de hoek komt.
  Hieruit probeer ik mij een beetje een voorstelling te maken hoe verbitterd en verzuurt iemand kan zijn.
  Met al je levenservaring heb je zo te zien weinig levensvreugde gekend.
  Maak er eens een dossier van zou ik zeggen.
  Zodra je weer wat inhoudelijks te melden hebt kom ik wel weer eens langs.
  Groet,
  J@gertje

 • no-profile-image

  boerke

  ach ja romantiek, waar is het gebleven. Waar zijn de kleine kruideniers met hun gezellige winkeltjes, waar is toch de scharensliep gebleven? Ook de turfsteker wordt erg gemist evenals de klompenmakers en bromsnor. WORDT WAKKER KANIBAAL EN ZIEN HOE DE WERELD VERANDERD SLAAP KOP !!!

 • no-profile-image

  katja

  Nette Heer? Ach man hoepel toch gauw op. Ik herinner je eraan dat destijds twee CHU-prominenten van CDA-huize werden betrapt bij het verlaten van een bordeel te Meppel. Houd slik jouw vunze aantijgingen tegenover een keurige dame als ondergetekende dus maar gauw in.

 • no-profile-image

  wipstaartje

  Aubade du chasseur (vanaf de torentransen van het jachtmuseum). Die zien we nooit meer........... terug (pats, boem!).

 • no-profile-image

  Kani Baal

  Boerke van Buuten. De maatschappij zal deze vorm van zeer intensieve veehouderij in dit land onmogelijk gaan maken. Men zal zich afkeren van dieren uitbuiting. Koeien die nog amper op hun poten kunnen staan. Koeien die niet meer buiten komen. Koeien die in zoveel jaren afgeschreven worden al zijnde het auto's....zal ik nog even doorgaan ?? Ik denk dat jij maar eens wakker moet gaan worden en zien wat erin de maatschappij speelt.......of is het zo dat jou strontlaarzen belangrijker zijn....

 • no-profile-image

  boerke

  Goed nieuws dus, deze eikel roeit zichzelf uit !!!

 • no-profile-image

  spotvogel

  Met al bijna 7 miljard mensen is onze aardkloot barstensvol en onleefbaar geworden. Het is dus absurd en oerstom om almaar naar meer voedselproductie te streven. We moeten juist terug naar een verantwoord bevolkingsniveau. Rond de één miljard! En dat gaat gebeuren ook, want er staan zware en alomovattende rampen voor de deur. Daar is geen ontkomen meer aan. Intensieve veehouderij heeft zich ooit als kans aangediend, maar werd door gulzige schrokkerigheid en blind egoisme een milieuramp die haar weerga niet kent. Dat zien inmiddels wél de geleerde dames en heren, maar twee zelfoverschattende minkukels menen dat het allemaal nog veel groter en intensiever kan. Het wordt tijd dat dergelijke lieden de oren eens heel grondig gewassen worden. Bij voorkeur in een ultracentrifugaal lab!

 • no-profile-image

  Hans

  Gewoon blijven produceren is de toekomst. Bevolkingsgroei, milieurampen leiden tot enorme voedseltekorten. Hoogleraren snappen niet wat een tekort aan eten inhoudt. De hele maatschappij snapt daar niets van. Overgewicht, afslanken en sporten beheersen de waan van de dag. Een klein beetje tekort aan eten en de prijzen vliegen de pan uit. Amerika snapt het tenminste, zij zien de landbouw als belangrijke economische krachtbron wat bijdraagt aan hun wereldmacht. Want eten is macht. Met eten kun je meer dan 2 ha natuur. Maar dat besef krijgen ze in Nederland pas over een jaar of 20.

Laad alle reacties (37)

Of registreer je om te kunnen reageren.