Home

Achtergrond

Ieren voorzien melkprijs van 30 cent

De Irish Farmers Association noemt het realistisch om te verwachten dat de melkprijs binnen twee maanden naar 30 cent per liter of hoger klimt.

Voorzitter Kevin Kiersey meent dat de coöperaties er, gezien de verliezen die de melkveehouders de afgelopen twee jaar hebben geleden, nu alles aan zullen doen om een maximaal bedrag aan hun producenten uit te betalen.

Kiersey baseert zijn voorspelling op de wereldmarkt voor bulkproducten. "De wereldzuivelmarkt is erg gunstig gestemd. Door een onder
druk staande aanvoer en aantrekkende vraag gaan de productprijzen veel sneller omhoog dan we kort geleden nog konden verwachten. De EU-boterspot quote ligt 70 procent boven de interventieprijs en de Britse cheddarprijs is ook scherp gestegen."

Of registreer je om te kunnen reageren.