Home

Achtergrond 1 reactie

'Hoger inkomen akkerbouwers in EU door bijmengplicht'

De inkomens van de akkerbouwers in de EU stijgen de komende tien jaar met 3,6 procent vanwege de verplichte bijmenging van biobrandstoffen.

De bijmengplicht leidt tot hogere graanprijzen, staat in een studie die de Europese Commissie binnenkort publiceert.

De EU schrijft voor dat in 2020 alle transportbrandstof voor 10 procent uit biobrandstof moet bestaan. Volgens de studie is daar 22 miljard liter bio-ethanol voor nodig. Dit jaar schat de Commissie de vraag naar bio-ethanol op 8 miljard liter.

Om die 22 miljard liter bio-ethanol te kunnen produceren in 2020 is volgens de studie 25 tot 28 miljoen ton graan nodig. Dat is 9 procent van de graanproductie in de EU. De grotere vraag naar graan leidt tot hogere prijzen in de akkerbouw. Daardoor stijgen de inkomens van de akkerbouwers.

Een woordvoerder van het Productschap Akkerbouw benadrukt dat het een theoretische studie is. "Nu wordt de invoer van bio-ethanol in de EU belast met een heffing die per lidstaat kan verschillen. De heffing bedraagt maximaal €19,20 per hectoliter bio-ethanol. Bij een volledige liberalisering van de handel zal veel bio-ethanol worden ingevoerd vanuit Brazilië."

De woordvoerder maakt nog een kanttekening. "Bio-ethanol dat is geproduceerd met tweede generatie grondstoffen telt dubbel in de bijmengverplichting. Graan is een eerste generatie grondstof."

De Europese organisatie van bio-ethanolproducenten (eBio) vindt het een reële inschatting dat 22 miljard liter bio-ethanol nodig is voor de bijmengplicht, zegt secretaris-generaal Rob Vierhout. "Of dat wordt gehaald hangt af in hoeverre biodiesel beschikbaar is voor de bijmenging en of fossiele diesel kan worden gemengd met bio-ethanol. Bovendien kan het brandstofverbruik dalen doordat motoren efficiënter worden. Ook kan bio-ethanol worden gemaakt uit andere grondstoffen dan graan, zoals suikerbietensap. De studie schat de vraag naar bio-ethanol in 2010 wel te hoog in. Wij denken dat de vraag volgend jaar niet boven de 6 miljard liter uitkomt."

Eén reactie

  • no-profile-image

    nn

    Leuk om de CAO onderhandelingen open te breken over 10 jaar 3,6% erbij. En als boer moet ik er tevreden mee zijn ?

Of registreer je om te kunnen reageren.