Home

Achtergrond

Gewasvergelijking mogelijk op mijnakker.nl

Akkerbouwers kunnen hun gewassen voortaan vergelijken met die van andere telers op mijnakker.nl.

De vergelijkingsmogelijkheid is ontwikkeld door de coöperaties CZAV, Nedato en Suiker Unie.

De coöperaties hebben vorig jaar studieclubs begeleid bij het toepassen met de gewasbeelden van mijnakker.nl in de bedrijfsvoering. Daaruit is gebleken dat telers behoefte hebben aan de mogelijkheid gewassen te vergelijken, melden de coöperaties. “Door bijvoorbeeld de biomassagroei van het eigen perceel te vergelijken met het gemiddelde van hetzelfde aardappelras in de regio weet de teler of zijn gewas voor of achter loopt.”

De vergelijkingsmogelijkheid is alleen toegankelijk voor telers die zijn aangemeld door adviseurs van CZAV, Nedato of Suiker Unie. De vergelijkingen kunnen worden gemaakt voor wintertarwe, consumptieaardappelen en suikerbieten. De telers kunnen een vergelijking uitvoering met de parameters Biomassaproductie, Bladerindex (LAI), stikstof in de bovenste bladlaag en Verdampingstekort.

Of registreer je om te kunnen reageren.