Home

Achtergrond

Geen vrijstelling fosfaatheffing door aanvoer mest

Een ex-varkensmester houdt op drie hectare grasland paarden.

Hij heeft een loonwerker opdracht gegeven zijn 3 hectare weiland te beheren. Hij geeft toestemming om mest aan te voeren. Door vooraf in te stemmen met leveringen van mest op zijn bedrijf en de uitvoering daarvan volledig en zonder enig toezicht over te laten aan de loonwerker heeft belanghebbende op de koop toe genomen dat meer mest werd aangevoerd dan hij mogelijk voor ogen had. De gevolgen van dit handelen zijn in het kader van de Meststoffenwet voor rekening van de ex-varkensmester. De fosfaatheffing is verschuldigd.

Kort samengevat is de uitspraak van het gerechtshof de volgende:

Belanghebbende claimt in zijn aangifte de vrijstelling van artikel 38 Meststoffenwet. Hij heeft na staking van zijn varkensmestbedrijf zijn mestnummer behouden en een loonwerker toestemming gegeven om mest op zijn land te brengen in het kader van het beheer van dit grasland. Hiermee overschrijdt belanghebbende de grenzen die gesteld zijn aan de vrijstellingen en daarvoor ontvangt hij een aanslag fosfaatheffing. Het hof constateert dat uit de afleveringsbewijzen blijkt dat er op het bedrijf van belanghebbende mest is aangevoerd; dat belanghebbende te goeder trouw handelde doet niet ter zake, belanghebbende was verantwoordelijk voor de gedragingen van de loonwerker. Dat deze zoveel mest aanvoerde dat de vrijstellingsnorm werd overschreden komt voor rekening en risico van belanghebbende. Het beroep wordt vervolgens ongegrond verklaard.

Meer informatie:
Hof Den Bosch 9 april 2010, nummer 03/02443, LJN BM5094

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.