Home

Achtergrond 182 x bekeken

GMO niet vanzelfsprekend

De Europese gelden voor de voedingstuinbouw (GMO) zijn een doelsubsidie.

Die is er op gericht de markt voor groente en fruit te versterken. Het is een bruikbaar instrument in de dynamische markt die voor een groot deel bestaat uit snel gewin en daghandel. Letterlijk is de regeling bedoeld om het aanbod te concentreren.

Het is niet gek dat de Europese Commissie strikter kijkt naar de effectiviteit van die regeling. Dat betekent dat de telersverenigingen (meestal coöperaties) een duidelijke rol moeten spelen in de fysieke afzet van het product. Leden moeten de afspraken hierover in een beleidsplan goedkeuren. Een telersvereniging als dekmantel voor subsidieprojecten kan daardoor niet zomaar bestaan.

De Europese Commissie haalt de stofkam door de regeling, omdat deze er niet in slaagt de versnippering op de markt tegen te gaan. Dat proces leidt misschien tot de nodige onzekerheid bij verenigingen. Zeker omdat de nadruk op afzetregie vrij onverwacht is ontstaan door een uitspraak van het Europese Hof eind vorig jaar. Uitvoerder Productschap Tuinbouw (PT) zit ook met de ontwikkeling in de maag.

Toch lijkt het doel de middelen te heiligen. Bij The Greenery werd bij de plannen voor structuurwijziging de grotere afzetvrijheid voor telers teruggedraaid.

Agrarisch Dagblad

Of registreer je om te kunnen reageren.