Home

Achtergrond

Fruitsector wil campagne Conférence

Nederlandse fruittelers willen komend afzetseizoen in Nederland een promotiecampagne voor Conférence starten.

Volgens de Nederlandse Fruittelersorganisatie (NFO) wordt nog gewerkt aan plannen en is niet duidelijk of deze zich direct zal richten tot de consument.

Bij een Duitse campagne voor Conférence – die gepland staat voor het afzetjaar 2011 – wil de fruitteelt aanhaken bij activiteiten van het Groentenfruitbureau voor glasgroente.

"We willen de winkelvloer op", zegt NFO-voorzitter Johan van Haarlem. De campagnes zijn nodig om de consumptie aan te wakkeren van de peer waarvan het areaal de laatste jaren fors is gegroeid.

In het afzetseizoen van 2011 willen de Nederlandse en Belgische perentelers en afzetpartijen starten met een driejarige promotiecampagne voor Conférence. Eind april hebben vertegenwoordigers van Nederlandse en Belgische coöperaties en handelshuizen en de Nederlandse Fruittelersorganisatie overeenstemming bereikt over de gezamenlijke campagne.

Aanvraag voor promotiebijdrage

De Nederlandse en Belgische partijen dragen evenveel bij aan de in totaal 1 miljoen euro kostende campagne. Een deel van het budget komt mogelijk van de Europese Unie, waar een aanvraag voor een promotiebijdrage wordt ingediend.

Van Haarlem is verheugd over de campagne, maar had deze liever al komend najaar gestart. "Het kost toch echt veel tijd. Eerst moet je inhoudelijk overeenstemming krijgen en dan moet je de budgetten nog vinden." Met de Belgen is niet gesproken over promotie voor andere fruitrassen of over afstemming van de afzet.

De productie peren groeit in Nederland in snel tempo. In 2004 stond er 210.000 ton peren in Nederland. In 2009 was dat al 295.000 ton. Overigens lag dat areaal in de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw veel hoger. Rond deze tijd was het areaal twee keer zo groot, maar lag de productie wel veel lager door de extensievere productiewijze met hoogstamfruitbomen.

Of registreer je om te kunnen reageren.