Home

Achtergrond

Feiten en vrolijkheid

De varkenssector krijgt kritiek. Antwoord: zelfreflectie, feiten en vrolijkheid.

De foto hiernaast en op de volgende pagina’s is voor de varkenshouderij van een ongekende vrolijkheid. Mooie roze ballonnen, opgewekte mensen in hun zondagse kleren en kleurige kinderen. Het is de opening van een zichtstal in het Brabantse Zijtaart, de veertiende in Nederland.

In zichtstallen kunnen burgers echte, levende varkens zien, iets wat door intensivering en rationalisering van de sector al tientallen jaren lang niet meer kon. ZLTO-varkensvoorman Maarten Rooijakkers stelde zijn bedrijf, met zeugen in het stro, open nadat hij erachter kwam dat zelfs zijn eigen zussen in geen 20 jaar meer een varken hadden gezien.

Het is goed dat die zichtstallen er zijn. Onbekend maakt onbemind. Dat in zichtstallen enigszins sprake is van window dressing, van een wat mooie voorstelling van de varkenshouderij, is geen probleem. Het gaat misschien om bovengemiddeld aantrekkelijke bedrijven voor de burger, maar het zijn tegelijk ook commerciële bedrijven.

Ook varkenshouders moeten naar zo’n zichtstal toe. Vooral om naar de bezoekers te kijken en daar van te leren. Want om de enorme kloof tussen boer en burger te verkleinen, moet niet alleen de burger zijn visie bijstellen. Ook de varkensboer die in Nederland tot in lengte van jaren varkens wil houden, heeft wat slagen te maken. Hij moet beseffen dat hij er niet is met het onder protest ophangen van het verplichte extra speeltje en af en toe een handje stro bij de varkens gooien.

De varkenshouderij ligt meer dan ooit onder vuur. In Noord-Brabant was het een burgerinitiatief dat leidde tot stevige beperkingen van de sector. Twee weken geleden was er de niet mis te verstane aanklacht van honderden hoogleraren tegen de veehouderij.

Er ligt nu een opdracht voor de sector om een antwoord te formuleren op de aanzwellende kritiek. Dat moet vooral door het corrigeren van verkeerde veronderstellingen. Maar ook zelfreflectie is nodig. Flankerend spelen ballonnen en zichtstallen een nuttige rol.

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.