Home

Achtergrond 710 x bekeken

Eerste snede later door trage grasgroei

De eerste melkveehouders hebben gemaaid. Maar dat zijn er nog niet veel. De eerste snede gras komt over het algemeen tien tot veertien dagen later van het land dan vorig jaar. Bij boeren met veel grasschade nog later. Deze veehouders doen er goed aan te overwegen het perceel opnieuw in te zaaien. "Doorprutsen op slecht gras is geen goede optie."

Afgelopen jaren is er in Nederland relatief vroeg gemaaid. Dit jaar is dat duidelijk anders. Het gras groeit traag. Hiervoor zijn verschillende oorzaken. Winter- en vraatschade, een droge aprilmaand en vervolgens lage temperaturen lijken hoofdverantwoordelijk. Desondanks hebben de eerste boeren vorige week gras ingekuild. "De eerste boeren hebben gemaaid, met name in Flevoland", zegt Jan Hollander van Agrifirm. De omstandigheden in Flevoland zijn volgens hem echter niet representatief voor de rest van het land.

Dit jaar is er volgens Hollander duidelijk sprake van meer schade aan graspercelen dan voorgaande jaren. Droogte vormt, met de regen van afgelopen dagen, geen probleem meer. "Wel zien we meer vraatschade dan vorig jaar door rouwvlieglarven en emelten. In combinatie met winterschade zorgt dat voor veel kale plekken in het gras, wat kan leiden tot opbrengstverlies. Er is daarom veel gespoten tegen onkruid en veel grasland doorgezaaid." Gras dat volgens Hollander relatief lang de winter in is gegaan heeft de meeste schade opgelopen. Veehouders die in oktober nog gemaaid hebben, ondervinden minder problemen.

Er is qua grasgroei een kleine achterstand ten opzichte van vorig jaar al kan deze achterstand volgens Hollander wel oplopen vanwege het huidige koude weer. Veel jongvee staat al buiten, maar wat betreft de melkkoeien valt dat volgens Hollander nog tegen. "Daarbij wordt jongvee vaak nog bijgevoerd. De bunders grasland vliegen er anders gewoonweg te snel doorheen. Het blijft gemiddeld gezien een koud voorjaar. Het moet wat warmer worden voor een goede grasgroei. Het gaat nog wel even duren voordat er massaal gemaaid gaat worden. Vooral bij de veehouders die laat bemest hebben staat nog weinig gras."

Met name in Limburg, delen van Brabant, Noord-Holland en West-Friesland heeft het in april niet veel geregend. Dat wil zeggen niet meer dan 20 millimeter. Toch lijken de problemen mee te vallen. Productmanager Jos Deckers van Agerland, een grote toeleverancier in Zuid-Nederland, geeft aan dat het in het Zuiden zeer droog is geweest, maar dat het gras desondanks wel groeit.  "De regen van afgelopen dag kwam goed uit, maar nog een paar regenbuien zijn welkom", aldus Deckers.

De temperatuur zou volgens hem nog wat omhoog mogen, zodat in combinatie met genoeg vocht de stikstof extra gaat werken. Vorig jaar werd er volgens Deckers eind april in het Zuiden al volop gemaaid. Ook nu is er de laatste week van april wel wat gemaaid, maar vooral door veehouders die na het maaien, mais willen zaaien. "Zij maaien liever een lichte snede zodat ze op tijd de mais in de grond hebben.” Een aantal melkveehouders komt niet uit met de voorraad ruwvoer en moet voer bijkopen. Hij verwacht dat volgende week volop gemaaid gaat worden. ”Al met al lopen we een dag of tien achter op vorig jaar", zegt Deckers.

"Ik ga er vanuit dat de eerste snede van dit jaar niet van mindere kwaliteit zal zijn dan vorig jaar. De natuur herstelt zich wel weer. Ondanks dat de groei wat achter ligt op vorig jaar zijn de suikergehaltes goed. Dat komt de VEM ten goede." Winterschade is dit jaar volgens Deckers absoluut een aandachtspunt. "Er is dit jaar meer gras gescheurd dan gebruikelijk. Ook is er, al is het in mindere mate, dit jaar meer doorgezaaid. Sneeuwschimmel heeft zich gemanifesteerd onder de sneeuw. Ook onder de kale nachtvorst, vooral in de laatste winterse weken, heeft het gras volgens Deckers te lijden gehad. Daarbij wijst hij op de toegenomen schade die het afgelopen jaar door engerlingen is veroorzaakt. Hij raadt veehouders aan na de eerste snede nog eens goed naar de kwaliteit van hun grasperceel te kijken. ”Doorprutsen met slecht gras is geen goede optie."

Ook in het oosten van het land is het eerste gras inmiddels gemaaid. "Maar dit mag nog niet veel naam hebben", zegt Johan Temmink van ForFarmers. Volgens hem liggen de veehouders in het Oosten zo’n veertien dagen achter ten opzichte van vorig jaar. ”Vorig jaar werd hier rond 20 april gemaaid."

Veel zorgen om de trage start van de ruwvoerwinnig maakt Temmink zich niet. "Als de weersomstandigheden in mei en juni prima zijn, komt er nog genoeg ruwvoer los." Regen is er volgens Temmink in het oosten van het land de afgelopen dagen genoeg gevallen. Wel is er sprake van grote plaatselijke verschillen. "Nu is het alleen nog wachten op de juiste temperatuur."

Met winterschade lijkt het in het Oosten wel mee te vallen. Vooral het jonge grasland ligt er goed bij. "De zoden liggen wel wat meer open.  Ik hoop dat er goed tegen onkruid gespoten is. Het lijkt er echter op dat er afgelopen jaar meer schade door engerlingen is ontstaan", zegt Temmink. "In de tweede helft van de zomer vorig jaar zagen we veel problemen met engerlingen. Dat is het moment waarop de larven aan de wortels van graszoden beginnen te vreten. De zoden komen vervolgens los te liggen. Open plekken die door engerlingen ontstaan heb je niet zomaar weer dicht." Het is volgens Temmink nog afwachten hoe de engerlingen zich dit jaar manifesteren. "Als je echt van engerlingen af wilt is het scheuren van grasland en toepassen van wisselteelt de oplossing."

Graszaadleveranciers Barenburg, Limagrain en Innoseeds gaven al eerder aan dat de verkoop van graszaad dit voorjaar is gestegen. "Vooral de laatste twee weken nadat de sneeuw was verdwenen, waren funest voor het grasland", zegt Edward Ensing van Barenburg. In de laatste koude weken schommelde de temperatuur heen en weer tussen de min 8 en plus 2 graden. Het gras bevroor en ontdooide daardoor telkens weer. Naarmate het seizoen vordert zal de schade die dit heeft veroorzaakt volgens hem steeds beter zichtbaar worden. "De percelen zijn wel groen maar bevatten veel meer onkruid dan andere jaren. Wat we gaan zien is dat een aantal veehouders na de eerste snede alsnog besluit om het gras dood te spuiten en opnieuw in te zaaien."

Hij verwacht dat er de maandag na Hemelvaart pas volop gemaaid kan worden. "Dat betekent dat we zo’n veertien dagen achterliggen op vorig jaar. Veehouders die veel schade in hun percelen hebben moeten nog zeven tot tien dagen langer wachten met maaien. Dan hebben we het over 21 tot 25 mei."

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.