Home

Achtergrond

Eerst ijzeren voorraad dan bijmengplicht

De EU moet een strategische graanvoorraad aanhouden. Het LTO-plan om overschot verplicht in te zetten voor biobrandstof kan daar een mooie aanvulling op zijn, vindt Harm Evert Waalkens, Tweede Kamerlid voor de PvdA.

De doelen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van na de oorlog zijn gerealiseerd. De voedselvoorziening in Europa is gegarandeerd voor betaalbare prijzen en de producenten krijgen daarvoor een redelijk - maar wel sterk schommelend - inkomen. In de visie van de PvdA moet het landbouwbeleid vanaf 2013 daarom volledig herijkt worden.

Productiegericht stimuleringsbeleid is niet meer nodig. Het accent in het nieuwe beleid moet liggen op behoud van een aantrekkelijk platteland en het aanhouden van ’strategische ijzeren voorraden’ van producten, die de onafhankelijkheid en voedselsoevereiniteit van Europa borgen.

Van graan wordt een strategische voorraad aangelegd om toekomstige tekorten op te vangen. Die voorraad kan worden opgebouwd vanuit het oude interventiesysteem. Het doel van dat systeem verschuift wel, van prijsondersteuning naar voorraadbeheer. Graan uit de ijzeren voorraad wordt alleen ingezet bij echte graantekorten; de graanprijs is dan tenminste drie maal de interventieprijs. Een strategische voorraad van 26 miljoen ton lijkt redelijk. Natuurlijk moet die voorraad periodiek worden vervangen. Het verversen van de graanvoorraad gebeurt onafhankelijk van de prijs.

Het aanstaande interventiesysteem is bij uitstek geschikt voor de verversing. In dat systeem wordt jaarlijks maximaal 3 miljoen ton uit de markt genomen voor € 101,31. Verdere overschotten worden ingekocht bij open inschrijving, en weer op de graanmarkt afgezet. Te grote graanvoorraden leiden echter tot afzet op de wereldmarkt voor minimumprijzen. Dit dumpen van Europees graan past niet in het nieuwe landbouwbeleid.

In dat opzicht kan het LTO-graanplan uitkomst bieden. Volgens dat plan worden de graanoverschotten uit de voedselmarkt genomen en verplicht verwerkt tot biobrandstof. Dat kan een mooie aanvulling zijn op de verversingsaankopen voor de strategische ijzeren voorraad: allereerst worden de verversingsaankopen gerealiseerd, en daarna kunnen overschotten worden bestemd voor de energiemarkt.
Een combinatie van beide plannen voldoet aan de Cramer-criteria voor duurzame biomassa.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.