Home

Achtergrond

'Doorbraak onderzoek bacterievuur voor fruitteelt'

Onderzoekers van het Zwitserse bureau Agroscope Changins-Wädenswil ACW claimen dat het kweken van bacterievuurresistente appelrassen dichterij komt na nieuw genetisch onderzoek.

De onderzoekers publiceren in het blad Molecular Plant-Microbe Interactions de genetische informatie van de bacterie Erwinia amylovora, de belangrijkste bedreiging van de teelt van appels en peren in de wereld.

Met de uitkomsten kunnen rassenonderzoekers sneller bepalen of er sprake is van resistentie of niet.

In Nederland bestaan bufferzones waar strenger gecontroleerd wordt op bacterievuur. Boomkwekers in deze zones kunnen gecertificeerd product uitvoeren naar kwetsbare Europese gebieden. In gebieden als Zeeland en Limburg is de bufferzone en dus de strengere inspectie juist vervallen.

Of registreer je om te kunnen reageren.