Home

Achtergrond 253 x bekeken

Door goedkeuring DLG toch vrijstelling overdrachtsbelasting

Ondanks het feit dat er in principe geen sprake is van een kavelruil die kwalificeert voor een vrijstelling overdrachtsbelasting wordt deze toch verleent door de rechtbank Arnhem.

Omdat de DLG de kavelruil heeft goedgekeurd is er namelijk sprake van opgewekt vertrouwen dat gehonoreerd moet worden.

Kort samengevat is de uitspraak van de rechtbank Arnhem de volgende:

Belanghebbende is voor een vierde deel firmant in een vof. De firmanten van de vof zijn ieder voor een vierde deel aandeelhouder in F bv. Deze vennootschap heeft haar rechten op levering van diverse percelen landbouwgrond overgedragen aan de vof. In juli 1999 heeft de vof een overeenkomst van vrijwillige kavelruil gesloten met de verkopers van de landbouwgronden. Twee verkopers hebben daarbij bedongen dat zij nog ten minste zes jaar respectievelijk 73 maanden de gronden in gebruik mogen houden. De kavelruil is op 18 augustus 1999 goedgekeurd door de Dienst Landelijk Gebied (DLG). Bij de uitvoering van de kavelruil op 9 september 1999 is een beroep gedaan op de landinrichtingsvrijstelling van art. 15, lid 1, onderdeel l, Wet BRV. De inspecteur heeft dit gecorrigeerd en aan belanghebbende een naheffingsaanslag overdrachtsbelasting opgelegd.Rechtbank Arnhem oordeelt dat het voortgezette gebruik van de grond een belemmering vormt voor de toepassing van de vrijstelling. Wel kan volgens de rechtbank een geslaagd beroep worden gedaan op het vertrouwensbeginsel, nu de DLG de kavelruil heeft goedgekeurd en belanghebbende daarbij alle door de DLG gevraagde informatie heeft verstrekt en gebruik heeft gemaakt van het door DLG voorgeschreven model. Niet aannemelijk is geworden dat een wijziging van de gebruikssituatie van de grond destijds een voorwaarde vormde voor goedkeuring van de kavelruil. Het beroep wordt vervolgens gegrond verklaard.

Meer informatie:
Rechtbank Arnhem 22 december 2009, nummer 08/01433, LJN BM1652

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.