Home

Achtergrond 252 x bekeken

Deense groepshuisvesting zeugen achter op schema

De Deense zeugenhouderij is minder ver met de overschakeling groepshuisvesting dan de georganiseerde landbouw dacht.

Dat constateert varkenshoudersorganisatie LDS aan de hand van een onderzoek in de bedrijfstak.

Uitgaande van de resultaten daarvan voldoet nog maar 53 procent van de bedrijven aan de eisen zoals die over tweeëneenhalf jaar gaan gelden in de EU. Genoemd cijfer is 20 tot 25 procent lager dan gedacht.

Van de zeugenhouders die nog niet zijn overgeschakeld is één op de vijf van plan de eindtermijn van 2013 te negeren. Deels zijn er boeren die geloven dat de verplichting zal worden uitgesteld, deels overweegt een aantal om het bedrijf te beëindigen. De boeren- en verwerkersfederatie Landbrug & Fødevarer (LF) noemt de uitkomsten van het onderzoek verrassend.

Om twijfels over de resultaten uit te sluiten zal LF in samenwerking met LDS de zaak uitgebreider onderzoeken. Het eerste onderzoek had de vorm van een enquête met een response van 50 procent van in totaal 800 ondervraagden.

Of registreer je om te kunnen reageren.