Home

Achtergrond 1 reactie

Consumentenautoriteit

De VanDrie Group heeft goed gegokt met de geplande overname van concurrent Alpuro.

Uitgaande van het beoordelingskader dat de Nederlandse Mededingsingautoriteit (NMA) hanteert, was er geen enkele belemmering te verwachten. Reden is dat de NMA, anders dan haar naamgeving doet verwachten, niet zozeer geïnteresseerd is in echte mededinging, maar in voordelen voor de consument. De consument staat steeds centraal. Dat de autoriteit zo kijkt naar fusies en overnames, is de organisatie zelf moeilijk aan te rekenen. Probleem is een weeffout in de mededingingswetgeving, waar onder meer de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) al op heeft gewezen.

Het feit dat de combinatie VanDrie-Alpuro straks een nog grotere inkoopmacht krijgt en daarmee prijzen voor nuchtere kalveren en, meer nog, voor vleeskalvercontracten sterk kan beïnvloeden, is wel gesignaleerd door de NMA. Maar het is geen aanleiding voor de mededingingsautoriteit om maatregelen te eisen. Want, zo geeft de NMA aan, ze is gehouden aan haar eigen toetsingskader. Rest wel te constateren dat boeren, tuinders en ook handelaren zich voortaan de moeite van een gang naar de NMA kunnen besparen, wanneer ze kunnen bedenken dat een fusie of overname gunstig uitpakt voor de supermarkt of consument, hoewel dat voor hen mogelijk anders uitpakt.

Agrarisch Dagblad

Eén reactie

  • no-profile-image

    Piet Wisse

    De mededinging speelt nog meer bij het slachtaanbod. Er zijn tientallen kopers van nuka's en vrij veel contractaanbieders, er zijn nu echter nog maar twee slachterijen voor witten.

Of registreer je om te kunnen reageren.