Home

Achtergrond 190 x bekeken

CU: bijdrage landbouw aan natuur bevorderen

Vaolgens de ChristenUnie zijn de EHS en Natura 2000 belangrijke pijlers voor een goed natuurbeleid.

Dit vraagt om goede ruimtelijke sturing, om passende beloning voor geleverde diensten, om samenwerking tussen overheid, terreinbeherende organisaties, boeren en particulieren, en om langjarige kaders qua doelen en vergoeding.

De bijdrage van de landbouw aan natuur- en landschapsprestaties wordt actief bevorderd. Daarom wordt ingezet op langjarige subsidiekaders gericht op gebiedsbescherming, zodat de boer zich in zijn bedrijfsvoering echt kan richten op deze taak.

Regionale ontwikkelingsplannen (op maat) combineren de bevordering van waterberging (veiligheid) en waterkwaliteit, extensivering van landbouwactiviteiten,duurzame energie (wind, biomassa, covergisting, aardwarmte etc.) en behoud van natuur met versterking van
de biodiversiteit.

De overheid ondersteunt bij het opstellen van beheerplannen, met name lokale betrokkenen die geen grote organisatie achter zich hebben.

Rijk en provincies maken op korte termijn afspraken over de financiering van Natura2000: zowel aankoop als beheer.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.