Home

Achtergrond

CPB: VVD best voor landbouw, maar uiterst negatief voor natuur

De maatregelen die de VVD de komende jaren wil nemen werken licht positief uit voor de economische bedrijvigheid in de landbouwsector.

Keerzijde is dat de liberalen het slechtst scoren op de kwaliteit en kwantiteit van de natuur. Dat blijkt uit de analyse van de verkiezingsprogramma’s door het Centraal Planbureau (CPB), die is gepresenteerd. Groenlinks, PvdA en SP investeren het meest in natuurkwaliteit- en kwantiteit, tot schade van de landbouw. De voorstellen van PVV, CDA, Christenunie, D66 en SGP bevinden zich meer in het midden: ze tasten de landbouweconomie niet aan, maar dragen ook nauwelijks of niet (PVV) bij aan de natuur. De PvdD en TON hebben hun plannen niet laten doorrekenen.

Het CPB ziet landbouw en natuur als communicerende vaten: wat goed is voor de natuur schaadt de landbouwsector en omgekeerd. Het CPB heeft de effecten op natuur gemeten aan de hand van de omvang van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en overige natuurgebieden, de genomen beheermaatregelen in de EHS, de uitstoot van schadelijke stoffen door de landbouw en de mate van verdroging. Ook is gekeken naar de kwaliteit van het landschap: de aanwezigheid van cultuurhistorische elementen, zoals houtwallen, en de openheid van het landschap.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.