Home

Achtergrond

CO2 en warmte uit GFT-vergister voor kassen

Het afvalverwerkingsbedrijf Meerlanden wil warmte en CO2 leveren aan een rozenkweker in Aalsmeer.

Dat blijkt uit stukken van de sectorcommissie energie van het Productschap Tuinbouw. Het moet een proef worden waarin gekeken wordt of de warmte en CO2 uit GFT-vergisting bruikbaar is in kassen.

Voor het project moet tussen het bedrijf van 1,5 hectare en composteringsbedrijf een warmtenetwerk worden aangelegd over een afstand van 300 meter. Het gaat om warmte tot maximaal 45 graden Celsius. De verwachting is dat zo 50 procent bespaard kan worden op gasverbruik op het bedrijf.

Het is een proef voor de toepassing van grootschalige warmtelevering aan nieuwe bedrijven in het gebied PrimAviera. Gekeken wordt naar het type isolatie van de leidingen en de zuiverheid van de CO2 bij de vergisting. Naast een financiële ondersteuning van 83.100 euro door het programma Kas als Energiebron is ook Meerlanden zelf en Stallingsbedrijf Glastuinbouw Nederland betrokken bij het project.

Of registreer je om te kunnen reageren.