Home

Achtergrond

Biovergistingsinstallatie heeft geen duidelijke invloed op WOZ-waarde

Een grote installatie zoals een biovergistingsinstallatie kan een waardedrukkend effect hebben op de waarde van een nabijgelegen woning.

Dit hoeft echter niet altijd het geval te zijn. Een eigenaar van zo’n woning vangt bot bij de fiscale rechter. Volgens het gerechtshof Leeuwarden is er in zijn geval geen sprake van een duidelijke waarde invloed van de vergistingsinstallatie op de woning.

Kort samengevat is de uitspraak van het gerechtshof Leeuwarden de volgende:

Belanghebbende, X, is eigenaar en gebruiker van een vrijstaande woning in de gemeente Tytsjerksteradiel. In juni 2009 verkoopt X de woning voor € 375.000. X verschilt met de gemeente van mening over de WOZ-waarde 2008 (waardepeildatum 1 januari 2007). Na bezwaar van X verlaagt de gemeente de WOZ-waarde van € 345.000 naar € 325.000. In beroept verlaagt rechtbank Leeuwarden de waarde verder naar € 310 000 in verband met de gevolgen van de uitbreiding van een nabijgelegen biovergistingsinstallatie. De gemeente gaat tegen de beslissing van de rechtbank in hoger beroep.

Hof Leeuwarden is met de gemeente Tytsjerksteradiel van oordeel dat de uitbreiding van de biovergistingsinstallatie niet de door de rechtbank toegepaste vermindering van de WOZ-waarde met € 15.000 rechtvaardigt. Hierbij neemt het hof het volgende in aanmerking. X heeft geen taxatieverslag of opinie van een deskundige ingebracht. De geluidsoverlast die X zegt te ervaren, is zeer persoonlijk en wordt vooral waargenomen door mensen die ouder zijn dan 35 jaar. Uit het eigen verkoopcijfer van de woning van X in 2009 en het verkoopcijfer van een nabijgelegen woning blijkt geen duidelijke waardedruk. X maakt niet aannemelijk dat de geluidsoverlast ten tijde van deze verkoopcijfers minder was dan op de waardepeildatum 1 januari 2007. Het hof verklaart het hoger beroep van de gemeente op grond van het voorgaande gegrond.

Meer informatie:
Hof Leeuwarden, MK II, 3 mei 2010, nummer 09/00071

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.