Home

Achtergrond

'Biogas mestvergisting voor klimaat beste biobrandstof'

Biogas van mestvergisting is in vergelijking met veel andere biobrandstoffen voor motorvoertuigen het voordeligst voor het klimaat.

Dat wordt vastgesteld in een rapport van de universiteit in het Zweedse Lund.

Met biogas uit mest is de reductie van de klimaatgasemissie 148 procent. Daarna volgt ethanol van suikerbieten en suikerriet met een reductie van 80 en 79 procent. Het minst voordelig vanuit het oogpunt van emissievermindering is ethanol van graan en biodiesel van koolzaad.

Dat bij biogas uit mest sprake is van een vermindering met meer dan 100 procent hangt samen met de omstandigheid dat de mest bij vergisting niet wordt opgeslagen. Hiermee wordt de uitstoot van methaan voorkomen, dat volgens de onderzoekers een aanzienlijk grotere klimaatzondaar is dan Co2.

Of registreer je om te kunnen reageren.