Home

Achtergrond

Alles op zijn tijd

Circovaccinatie is niet altijd nodig. Voorlopig is dat geen probleem.

Baat het niet, het schaadt ook niet. Dat is in twijfelgevallen de argumentatie om toch maar over te gaan tot vaccinatie van zeugen of biggen tegen circo. En het is daarmee de verklaring voor het stijgende gebruik in Nederland van het circovaccin. Een paar jaar na het op de markt komen ervan wordt een derde van de biggen er mee geënt en zeker 10 procent van de fokdieren. Aanzienlijk minder dan in buurlanden, maar er is sprake van groei.

Is die ontwikkeling goed of slecht? Een belangrijk argument vóór gebruik van het vaccin is dat behandelde biggen, of biggen van behandelde moeders, bij vleesvarkens minder sterfte en betere groei, dus betere voerbenutting, geeft.
Een tégenargument is dat de vaccinatie geld kost. Aangezien een spijkerharde circodiagnose moeilijk is, wordt ook wel onnodig gevaccineerd en dat kun je weggegooid geld noemen. Maar een sterk tegenargument is dit niet. Áls er wat aan de hand is, is die €1,50 per big gauw terugverdiend.

Dan is er nog een argument tegen het circovaccin, feitelijk tegen elk vaccin. Toediening ervan is een ingreep aan het varken en er is juist een ontwikkeling om dat aantal te minimaliseren.

Dit argument moet meteen weer van tafel. De varkenshouderij staat voor de majeure operatie het antibioticagebruik drastisch te verminderen. De beschermende antibioticumdeken verdwijnt en varkenshouders zullen hun handen vol hebben hun houderij zo te perfectioneren dat ze met minder of geen antibiotica toe kunnen. De kans dat de roep om vaccinatie daardoor eerst aanzwelt, ligt meer voor de hand dan dat die verstomt. Dat is logisch, alles op zijn tijd.

Je moet je ook afvragen of alle gebruik naar nul moet. De sector heeft output én input. Vaccins zijn vaak noodzakelijk. Hier dringt zich deze grap op: een boertje vindt dat de voeding van zijn koe hem wel erg veel gaat kosten en grijpt in. Om na enige tijd vast te stellen: „Nou heb ik haar eindelijk van het vreten af, gaat ze me dood.”

Foto

Of registreer je om te kunnen reageren.