Home

Achtergrond

Winst Cargill laatste kwartaal verdrievoudigd

De winst van Cargill verdrievoudigde het afgelopen kwartaal tot bijna 898 miljoen dollar (658 miljoen euro).

Dat de winst van het grootste graanhandelsbedrijf ter wereld de vier kwartalen hiervoor steeds ruim 60 procent lager lag dan een jaar eerder, maakt de aanzienlijke stijging extra opmerkelijk.

Voor een deel is de winststijging van de Amerikaanse multinational te danken aan de verkoop van de Braziliaanse pluimvee- en varkensdivisie die 123 miljoen euro opleverde. Daar staat tegenover dat traditioneel de resultaten van Mosaic, voor 64 procent eigendom van Cargill, buiten beschouwing worden gelaten.

Op 31 maart maakte k unstmestconcern Mosaic eveneens verdrievoudiging van de winst bekend. Cargill ziet in opkomende economieën de vraag snel toenemen. Bestuursvoorzitter Greg Page: ”omdat Cargill in een breed scala aan branches werkt, kunnen we sneller aanhaken bij economisch herstel.”

Page stipte de expansiedrift van Cargill aan en verklaart dat het bedrijf in de markt blijft voor verdere overnames. De capaciteit van een maisverwerkingsinstallatie in Brazilië werd vergroot, suikeractiviteiten in Brazilië zijn uitgebreid en in de VS is geïnvesteerd in de productie van staal.

Volgens Page zijn de resultaten de afgelopen 9 maanden van het boekjaar vergelijkbaar met dezelfde periode een jaar eerder. Over hoe de graanprijzen zich ontwikkelen liet Page zich niet uit. Het bedrijf laat weten ervan uit te gaan dat het ongezonde economische klimaat nog altijd een drukkend effect heeft.

Of registreer je om te kunnen reageren.