Home

Achtergrond

Volg je eigen visie

Jordan en Yvonne Oostdam bouwden een stal zonder muren. Er staan twee robots in. Ze zijn er goed tevreden over.

Het familiebedrijf wordt gerund door Jorden Oostdam en zijn vrouw Yvonne. De vader van Jorden begon ongeveer 42 jaar geleden in de oude aanbindstal van de boerderij, die nu wordt gebruikt als huisvesting voor jongvee, schapen en geiten. Weliswaar is het bedrijf nu officieel in bezit van Jorden en Yvonne, maar Oostdam senior verleent nog steeds hand- en spandiensten en houdt een oogje in het zeil als het gezin weg is.

De nieuwe loopstal

In 1994 werden de koeien van de oude aanbindstal overgebracht naar een loopstal. In die tijd had de loopstal met melkput een capaciteit van 70 koeien. Een paar jaar nadat Jorden en Yvonne het bedrijf overnamen - in 2001 - besloten ze uit te breiden en een nieuwe stal te bouwen. Gekozen is om een nieuwe stal te bouwen. In mei 2008 werd de nieuwe loopstal, compleet met twee Lely Astronaut A3 melkrobots, voltooid. Deze nieuwe stal is ruim opgezet, zodat de koeien beschikken over voldoende verse lucht en natuurlijk licht. Het gunstige luchtklimaat in de stal leidt niet alleen tot meer tevreden koeien, maar ook tot een verhoogde productie en een lager celgetal. De ligboxen met strobed staan garant voor optimaal comfort voor de gehele kudde; ook de twee ruime stroboxen voor koeien die afkalven of door de robot worden gesepareerd, zorgen voor een hoog niveau van koecomfort.

Altijd op zoek naar verbetering

Hoewel er met dit type stal nog weinig ervaring was opgedaan - ten tijde van het opstarten - functioneren zowel het systeem als de stal naar verwachting. “We zijn bijzonder tevreden over de ingrijpende keuzes die we in het verleden hebben gemaakt, maar als bedrijf moet je altijd blijven zoeken naar mogelijkheden voor verbetering.”

Het belangrijkste motief om de keuze te laten vallen op de Lely Astronaut A3 was de robotarm - met minimale bewegingen onder de koe - en de voorbehandelingsmethode. Wij investeren uitsluitend in kwaliteit, en de relaxte en tevreden reacties van andere robotgebruikers gaven de doorslag.” Dankzij de uitgesproken filosofie van Jorden Oostdam, het hoge niveau van koecomfort op het bedrijf en de centrale locatie van de boerderij in het land, was deze melkveehouder de eerste die in de gelegenheid werd gesteld om zijn twee Lely Astronaut A3 robots om te wisselen met de eerste twee A3 Next modellen. De veehouder ziet de A3 Next als een geüpdate uitvoering van de A3-robot. Bepaalde componenten van de nieuwe robot zijn minder gevoelig voor technische problemen, het M4 Use-systeem is hygiënischer en het nieuwe T4C managementprogramma is stukken overzichtelijker dankzij de KPI (Key Performance Indicators).”

Als eerste melkveebedrijf waar Lely Astronaut A3 Next robots commercieel zijn ingezet, heeft de familie Oostdam zich mogen verheugen in een enorme belangstelling van de pers en andere bezoekers. “Wij genieten van de belangstelling voor ons bedrijf. We zijn er trots op dat Lely juist óns melkveebedrijf heeft uitgekozen voor deze actie en we hopen er heel veel van te leren.”

Ondernemer van het jaar

Naast het melkveebedrijf runnen Jorden en Yvonne ook nog een succesvol adviesbureau. Een dag per week komt een stagiair hen helpen op de boerderij. Jorden ziet het opleiden van studenten en veehouders in de dop als een belangrijk thema en tevens als een investering in de toekomst van de melkveehouderij. Mede vanwege die visie is aan de familie Oostdam in hun woonplaats Bodegraven de onderscheiding “Ondernemer van het jaar” toegekend. De juryleden toonden zich onder de indruk van de sterke overtuiging van de Oostdams dat de melkveehouderij toekomst heeft in die regio en dat deze - via een bedrijfsbeleid met respect voor samenleving en milieu - een waardevolle bijdrage kan leveren aan het landschap.

Foto

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.