Home

Achtergrond 452 x bekeken

VIB en GIBO Groep bundelen innovatiekracht voor melkveehouderij

Goed, beter, best dankzij kennis en inzicht

Meten is weten. Met de bedrijfsvergelijking van de GIBO Groep krijgen melkveehouders niet alleen inzicht in de eigen prestaties, ze zien ook op welke punten het beter kan. Daadwerkelijk aan de slag met verbeterpunten is nu aantrekkelijker dan ooit: dankzij de samenwerking van de GIBO Groep en veeteeltkundig ingenieursbureau VIB krijgen melkveehouders vakinhoudelijk advies dat direct aansluit op het eigen bedrijf.

Uit de bedrijfsvergelijking van de GIBO Groep blijkt dat de opbrengst van melkveehouder A lager is dan die van collega-bedrijven in de regio. En dat terwijl deze boer evenveel kwijt is aan krachtvoer. Hoe kan dat? “Als accountants en adviseurs wil je daar graag een antwoord op geven maar dat is niet altijd even makkelijk”, zegt Jan Lucas Spijkman van de GIBO Groep. “Wij hebben verstand van cijfers en kunnen op grond daarvan adviseren over financiële en boekhoudkundige kwesties . We signaleren wel de sterke en de zwakke punten van de onderneming, maar voor oplossingen aan de vaktechnische kant van de veehouderij, daarvoor moet je bij specialisten op dat terrein zijn. Om onze klanten toch verder te kunnen helpen, werken we nu samen met VIB. Als blijkt dat een bedrijf op een bepaald terrein beneden gemiddeld scoort, brengen wij dat aan het licht met onze bedrijfsvergelijking. Vervolgens kan de boer, als hij dat wil, terecht bij de ingenieurs van VIB. Zij kunnen hem advies geven over de agro-technische kant van zijn bedrijfsvoering. Bij VIB gaat alles, net als bij de GIBO Groep, in nauw overleg met de melkveehouder zelf.”
“Ook voor ons is dit een prettige samenwerking”, vertelt Alidus Hidding van VIB. “Dankzij de bedrijfsvergelijking kunnen we ons meteen richten op de bedrijfsonderdelen waar de meeste winst te boeken is. Met onze kennis komen we heel ver, maar met de cijfers van de GIBO Groep kunnen we adviezen onderbouwen en hard maken.”

Innovatiekracht

De gedrevenheid om te innoveren is groot bij zowel de GIBO Groep als VIB. Spijkman: “Daarin hebben we elkaar gevonden. De bedrijfsvergelijking bieden we al enkele jaren aan. De mogelijkheid om op basis van deze resultaten vaktechnische begeleiding te krijgen van VIB biedt ondernemers interessante kansen. Het stelt de melkveehouder in staat om eigen zwakke punten bloot te leggen en effectief aan te pakken.” Neem de kwaliteit van het ruwvoer. “VIB heeft een ruwvoerindex ontwikkeld die de kwaliteit van het eigen ruwvoer in beeld brengt, afgezet tegen de maximaal haalbare kwaliteit,” vertelt Hidding. “We nemen monsters en die worden onderzocht door BLGG in Oosterbeek. De uitkomst vertalen we naar de praktijk van de boer. Scoort zijn ruwvoer laag, bijvoorbeeld omdat het suikergehalte laag is, dan kan de koe daarmee de maag wel vullen, maar verder heeft ze er te weinig aan. We gaan dan kijken wat er beter kan. Andere bemesting, vroeger of juist later maaien, minder gras mengen, het kost de boer vrijwel niets, maar levert wel veel op. Voldoende voedingsstoffen in het ruwvoer tellen door in het bedrijfsresultaat.” Spijkman vult aan: “Krachtvoer of mengvoer bijvoeren is heel kostbaar,dat is een kostenpost die je zelf dus relatief makkelijk kunt beïnvloeden.”

Gezonde koe

Vernieuwende ideeën put VIB uit jarenlange ervaring in de advisering van melkveebedrijven. Naast de ruwvoerindex is de VIB-o-Matic ontwikkeld, een sproeisysteem dat zorgt voor een hogere en gespreide ruwvoeropname. De verhouding ruwvoer/krachtvoer verschuift met dit systeem naar steeds meer ruwvoer. De totale drogestofopname verandert echter niet veel, waardoor de rantsoenefficiëntie toeneemt (1.6 – 1.8). Koeien blijven ervan eten, wat ten goede komt aan de lactatie zonder dat het de boer veel geld kost. Het VIB heeft daarnaast verschillende krachtvoeders samengesteld waarbij de kwaliteit van het ruwvoer op het bedrijf het uitgangspunt is. Niet de kostprijs van de ingrediënten maar de behoefte van de koe bepaalt de uitgebalanceerde samenstelling. Hidding: “Ons doel is een gezonde koe. Een gezonde koe heeft een betere lactatie en brengt uiteindelijk minder kosten met zich mee. In eerste instantie voel je dit misschien in de portemonnee, maar uiteindelijk zal het bedrijfsresultaat verbeteren. En dat is toch waar het om gaat: niet de kosten maar de winst. Dat telt.”

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.