Home

Achtergrond

Twijfel over overheidsrol PT

Het Productschap Tuinbouw (PT) wil zich profileren als overheid van de sector.

Dat blijkt uit de toekomstagenda 2010-2015 die in concept besproken werd in de sectorcommissie groente en fruit van het PT.

Voorzitter Tjibbe Joustra vindt dat het PT zuiver moet zijn over de rol in de sector. "De laatste jaren lijkt de rol opgeschoven naar een pseudo private organisatie, maar er moet duidelijkheid zijn over de rol. We zijn nu eenmaal een overheid, met bijkomstige nadelen dat je niet lid kunt worden. Dat moet niet langer versluierd worden met dat we misschien wel overheid zijn, maar exta aardig."

De strategie van het PT roept vragen op. Koepel voor afzetorganisaties DPA noemt het moedig, maar ook riskant. "Het kan weerstand opleveren. Het beeld moet wel ontstaan dat het een dynamische organisatie is", aldus secretaris Ad Klaassen. Ook handelskoepel FugiVenta twijfelt over de benaming en voelt meer voor de term tuinbouwautoriteit. Volgens supermarktkoepel CBL is het riskant in verband met de bezuinigingstaakstelling van de overheid. "Ik vraag me af of je niet juist meer in het schootveld komt van de taakstelling van 20 procent bezuiniging door je overheid te noemen", stelde de vertegenwoordiger van supermarkten in de commissie. Partijen noemden de toekomstagenda helder, maar weinig verrassend. FrugiVenta secretaris Leo Welschen: "Er verandert feitelijk niet veel."

Of registreer je om te kunnen reageren.