Home

Achtergrond

'Subsidieregeling duurzame energie uitbreiden'

Onderzoekers adviseren het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de subsidieregeling voor duurzame energie (SDE) te verbreden zodat ook bedrijven subsidie kunnen krijgen die het biogas en de warmte zelf gebruiken.

Daarnaast adviseren de onderzoeksinstellingen Acrres van Wageningen UR en het Energie-onderzoekscentrum (ECN) om de positieve lijst van grondstoffen voor vergistingsinstallaties te verruimen.

Ook kan ondersteuning van de logistieke ketens en vergunningsruimte voor digestaatopwerking en het stimuleren van mestvergisting als reductieoptie voor methaanemissie bijdragen aan meer productie en gebruik van duurzame energie.

De landbouw speelt een belangrijke rol bij het realiseren van duurzame energie in Nederland, concluderen de wetenschappers in het onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van landbouw.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.