Home

Achtergrond

Steeds meer tekortkomingen in milieurapporten

Steeds vaker schort er iets aan Milieu Effect Rapportages (MER). De onafhankelijke Commissie MER signaleerde vorig jaar in 56 procent van de beoordeelde rapportages belangrijke tekortkomingen.

”Het milieurapport vormde in die gevallen geen betrouwbare basis voor besluitvorming”, aldus de commissie in haar jaarverslag over 2009.

Vooral bestemmingsplannen voor buitengebieden, intensieve veehouderijprojecten en windenergieprojecten scoorden slecht. ”Bij deze projecten was de beschrijving van effecten op de natuur zeer vaak onvoldoende”, constateert de commissie. In 2008 vertoonde 50 procent van de getoetste milieurapporten tekortkomingen.

De commissie bracht in 2009 in Nederland 333 adviezen uit, 10 procent meer dan in 2008. In 80 procent van de gevallen ging het om verplichte adviezen op basis van wetgeving. Bij 20 procent ging het om ’vrijwillige’ adviezen op verzoek van overheden, 14 procent meer dan een jaar eerder.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.