Home

Achtergrond 176 x bekeken

Serieus praten goed voor taalkennis kinderen

Door op een serieuze manier met jonge kinderen te praten, kunnen ouders ervoor zorgen dat zij in taalkundig opzicht beter voorbereid naar school gaan.

Dat blijkt uit een studie waarop NWO-onderzoekster Lotte Henrichs 21 april promoveert aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Op de basisschool hebben kinderen 'schooltaal' nodig. Daarmee bedoelt Henrichs het taalgebruik dat leerkrachten bezigen en ook van kinderen verwachten. Het stelt kinderen in staat instructies te begrijpen en op een efficiënte manier te laten zien wat zij weten en kunnen. Schooltaal kenmerkt zich door betrekkelijk moeilijke woorden en zinsstructuren.

Uit het onderzoek blijkt dat kinderen al in de kleuterklas met schooltaal te maken krijgen. Daarom kunnen zij er profijt van hebben als hun ouders hen al op jonge leeftijd als volwaardigde gesprekspartners behandelen, aldus Henrichs.

Wanneer kinderen de ruimte krijgen om zelf betekenisvolle bijdragen te leveren aan gesprekken, gebruiken zij vaak als vanzelf kenmerken van schooltaal. Daarnaast speelt de mate waarin ouders hun kinderen voorlezen en verhalen vertellen een rol bij hun taalverwerving.

Voor haar onderzoek volgde Henrichs drie jaar lang 150 kinderen tussen de 3 en 6 jaar oud. Alle kinderen woonden in Nederland en kwamen uit Nederlandse, Turkse en Marokkaans-Berberse gezinnen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.