Home

Achtergrond

Rechter niet toeschietelijk bij gemist toeslagrecht

De rechter bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (CBB) heeft in een aantal beroepszaken geen extra toeslagrecht toegekend.

Dat blijkt uit zeven uitspraken die gisteren zijn gepubliceerd.

In alle gevallen keerde het ministerie minder toeslagrechten uit dan waarop de ondernemer recht meende te hebben. De ondernemers stelden dat er sprake was van een kennelijke fout, die voor de minister duidelijk had moeten zijn.

In een enkel geval was de fout zo groot dat de minister op grond van de Europese sanctieregels geen enkel toeslagrecht uitkeerde. Ook al was de aanvrager te goeder trouw, dat kan hem volgens de rechter niet helpen. Een te laat ingediende aanvraag leverde een verlaging op van de uitkering met 51 procent.

Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven zegt dat ondernemers niet automatisch recht hebben op een correctie op de uitkering, als achteraf blijkt dat de aanvraag fout is ingevuld. Dat is alleen het geval, als het ministerie direct al had moeten kunnen zien dat de aanvraag een fout bevatte. In de gevallen die aan de rechter zijn voorgelegd, oordeelde het CBB dat de fout niet direct kon worden opgemerkt.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.