Home

Achtergrond 1 reactie

Rake beschouwing

Vicepresident Herman Tjeenk Willink van de Raad van State is bezorgd over de koers die politieke partijen lijken in te slaan.

Hij meent dat veel voorgestelde maatregelen zijn ingegeven door financiële motieven zonder dat daar een politieke visie aan ten grondslag ligt. Hij pleit juist voor een fundamentele discussie over bijvoorbeeld de functies van ministeries, provincies en waterschappen. Tjeenk Willink gaf zijn reflectie bij de presentatie van het jaarverslag van de Raad van State, het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Tjeenk Willink vindt dat bestuurders de ruimte moeten bieden voor vernieuwing, vooral door knellende en belemmerende regels weg te nemen. Die staan volgens hem bijvoorbeeld vernieuwing in de land- en tuinbouw in de weg. Hij noemt specifiek de ecologische modernisering van de landbouw.

De reflectie bevat rake constateringen, met name dat de in zijn woorden 'marktlogica' te overheersend wordt in het openbaar bestuur. Hij waarschuwt terecht dat de weg naar schaalvergroting niet per se voor de overheid de juiste is. Het opheffen van ministeries als LNV kan juist tot meer bureaucratie en ambtelijke macht leiden. In deze tijd van Haagse oneliners en hypes is het een verademing deze roep om visie en politiek initiatief te horen.

Agrarisch Dagblad

Eén reactie

  • no-profile-image

    regionale melkveehouder met een regionale

    Een minister van landbouw die in brussel met verve verdedigt dat er voor de wereldmarkt geproduceerd moet worden en vervolgens stuurt brussel de rekening naar de minister van financieen voor de extra kosten om alles af te zetten op deze te lage wereldmarkt.hierdoor is nederland al verschillende jaren netto betaler aan brussel geweest.
    als wij toen alleen een minister van financieen en geen minister van landbouw in brussel hadden gehad dan had deze misschien on s niet aangezet om voor de wereldmarkt (wat voor nederlandshe en europese melkveehouders heel onrendabel is)te produceren.

Of registreer je om te kunnen reageren.