Home

Achtergrond

Raad van State: geef vernieuwing landbouw kans

Regelgeving moet vernieuwingen in de land- en tuinbouw niet in de weg staan. Dat stelt vicepresident Herman Tjeenk Willink van de Raad van State in zijn algemene beschouwing bij het jaarverslag.

Tjeenk Willink zegt dat de overheid de door politici gewekte verwachtingen niet kan waarmaken. Volgens hem dienen nieuwe mogelijkheden zich aan vanuit landbouw, onderwijs, de zorg en de sociale zekerheid.

Het gaat om ideeën die volgens de vicepresident een tegenwicht vormen tegen ”een marktlogica die vaak tot grootschaligheid leidt en onvoldoende rekening houdt met de kwaliteit van het primaire proces.”

Tjeenk Willink doelt daarbij bijvoorbeeld op de ”ecologische modernisering van de landbouw die niet alleen borg staat voor de kwaliteit van voedsel en behoud van natuur en landschap, maar ook aanknopingspunten biedt voor vernieuwing van de gehele agrarische sector.”

Volgens Tjeenk Willink is het zaak dat bestuurders de ruimte moeten bieden om vernieuwingen mogelijk te maken. Daarbij gaat het niet zozeer om het beschikbaar stellen van geld, maar veel meer knellende en belemmerende regelgeving weg te nemen.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.