Home

Achtergrond

Publiekscampagne via website over biggensterfte

De adviescommissie varkens van de Productschappen Vee, Vlees en Eieren wil het brede publiek informeren over biggensterfte.

Dit voorjaar wordt een website met relevante informatie opengesteld, waar consumenten terecht kunnen.

De openstelling van de website maakt deel uit van het actieplan dat er op gericht is de biggensterfte in de zeugenhouderij terug te dringen. Eind 2009 heeft de stuurgroep Bigvitaliteit een plan van aanpak aan de landbouwminister aangeboden.

Een van de onderdelen van het plan van aanpak is een beeld te krijgen van het oordeel en het beeld dat in de maatschappij leeft over biggensterfte.

Een onderzoek moet duidelijk maken waar de pijnpunten voor de burger en consument precies zitten als het gaat om biggensterfte.
Tegelijkertijd wordt zowel in de biologische varkenshouderij als in de gangbare houderij gekeken hoe de bigvitaliteit kan toenemen. Zeugenbedrijven met een hoge uitval krijgen daarbij extra aandacht.

Onderzoekers en praktijkdeskundigen zoeken samen naar de beste mogelijkheden om de biggensterfte terug te dringen en hoe die maatregelen kunnen worden doorgevoerd.

De adviescommissie varkens van de Productschappen voor Vee, Vlees en Eieren hebben maximaal 95.500 euro uitgetrokken voor de uitvoering van het Actieplan Stuurgroep Bigvitaliteit 2010. Het is de bedoeling dat ook het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een bijdrage levert aan het onderzoek.

Of registreer je om te kunnen reageren.