Home

Achtergrond

Pachtersvoordeel te berekenen op waarde na aanvaarding koopaanbod

Winst op landbouwgrond is in de meeste gevallen onbelast op grond van de landbouwvrijstelling. Een uitzondering hierop is een behaald pachtersvoordeel.

Een pachtersvoordeel is wel belast. De rechtbank Arnhem beslist dat voor de berekening van de hoogte van dit belaste voordeel gekeken moet worden naar de waarde na de aanvaarding van het koopaanbod.

Kort samengevat is de uitspraak van de rechtbank Arnhem de volgende:

Akkerbouwer X kocht in 1994 gepachte grond van A. In juni 1998 vroeg X aan A of hij de resterende bij hem in gebruik zijnde pachtgronden mocht kopen. Deze twee kavels werden op 27 augustus 1998 getaxeerd op € 1.108.974 in onverpachte staat. A deed X op 4 februari 1999 schriftelijk een koopaanbod en ontving dit op 23 februari 1999 van X getekend retour. De waarde van de kavels in vrij opleverbare staat bedroeg op dat moment € 1.365.528. In maart 2001 verkocht X de twee kavels. De inspecteur stelde dat voor de berekening van het pachtersvoordeel moest worden uitgegaan van de waarde per 23 februari 1999, maar volgens X moest worden uitgegaan van de waarde op 27 augustus 1998, omdat A zich op dat moment niet meer aan de overeenkomst kon onttrekken en de koopprijs vaststond.

Rechtbank Arnhem was het daar niet mee eens. Volgens de Rechtbank bleek uit de gedingstukken dat A pas op 4 februari 1999 een aanbod aan X had gedaan, en tot deze datum geen contractuele verhouding met A bestond, zodat X geen belang had bij waardeveranderingen van de kavels. X had weliswaar vanaf 4 februari 1999 een belang bij waardeveranderingen van deze kavels (de koopprijs was immers vastgesteld), maar dit belang omvatte slechts positieve kansen en voor de overgang van economische eigendom moesten volgens de Rechtbank moeten ook de negatieve kansen overgaan. Als zich na 4 februari 1999 onverhoopt een waardedaling van de grond zou hebben voorgedaan, had X zonder consequenties het aanbod van A kunnen afwijzen of de aanvaardingstermijn kunnen laten verlopen. De Rechtbank volgde het standpunt van de inspecteur.

Meer informatie: Rechtbank Arnhem 30 maart 2010, nr. 09/530

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.